Vrouw Actief = Wordt vervolgd….

Vorige week dinsdag waren we aanwezig bij de Jaarvergadering. Met nog zo`n 55 dames zouden we horen hoe het verder gaat met Vrouw Actief. Met een gedicht over Vrouwen, in alle soorten en maten, opende voorzitster Alie de avond. Vervolgd door het financieel verslag door Anneke en Alie las weer het jaarverslag voor. Aan het eind van de vergadering vertelt ze dan het goede nieuws dat er een nieuw bestuur opgestaan is. Na 10 jaar hebben Ank v.d. Bosch, El Knebel, Ria Luiten, Conny Lelieveld en Leny Lelieveld besloten om de vereniging voort te zetten. Heel positief nieuws dat ze gaan proberen om er samen wat van te maken. Na het overhandigen van prachtige orchideeën aan het vertrekkende bestuur, Alie, Anneke, Ingrid, Agaath, Ria en Annelies werden ze beloond met een groot applaus voor al die gezellige en actieve jaren.

In de pauze werden we weer voorzien van een kop koffie door Loes en Carla die ook in het volgende seizoen weer aanwezig zullen zijn.

Inmiddels was het eendagsbestuur de voorbereidingen aan het treffen voor een paar spelletjes Bingo. Vele prijzen werden op de tafels uitgestald en daarna kon Lenie Zuidgeest beginnen met de nummertjes op te lezen. Om de nieuwe kas wat te spekken werden de laatste prijzen verloot. Daarna kon er nog gezellig worden nagepraat en is er een eind gekomen aan deze avond. Wacht ons nog een etentje bij restaurant AA-zicht op 12 mei.

Het nieuwe bestuur gaat nu een programma in elkaar zetten voor het volgende seizoen, een ieder die iets leuks weet, iets creatiefs of een interessante avond weet laat het weten aan hen.    

Annie van Rijn