KBO nieuwsbrief mei nr. 1

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief mei nr. 1

Bedevaart naar O. L. vrouw van Den Bosch

19 Mei vertrekken 10 mensen vanaf de Verlaatweg te Zoeterwoude voor een bedevaart naar Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. De instaptijd vanaf de Verlaatweg (voor huize Emmaus) 08.15, vertrektijd 08.30 uur. Voorganger in deze KBO bedevaart is Monsieur v.d. Hende die samen met 240 bedevaartgangers deze bijzondere dag gaat leiden.

KBO fietsdag 21 mei

Het bestuur heeft samen met de heer Piet Beekman weer een heel mooie route uitgezet met rustpunten voor de koffie (bestuur betaalt) een leuke en betaalbare koffietent gevonden, waar u tussen de middag voor eigen rekening de lunch kan gebruiken.

Na de lunch gaan wij verder op de route naar een volgend rustpunt onderweg  genietend van de natuur en de omgeving. Een stop voor ijs of andere lekkere dingen komen wij in de middag ook weer tegen.

Passiespelen 31 mei

Door afmelding van 2 personen zijn er nog twee kaarten beschikbaar voor deze dag, deze kunnen niet meer terug geven worden. Het bestuur hoopt dat er nog twee personen zijn die hier gebruik van willen maken.

Rollator in bruikleen

De rollator die beschikbaar is voor mensen met een indicatie hiervoor, kunnen deze rollator gratis in bruikleen krijgen van de KBO. Het is de bedoeling dat deze rollator bij mensen terecht komt met een minimum inkomen, dus waar de aanschaf van een rollator een te grote uitgave is voor hun portemonnee. U kunt zich melden bij het bestuur als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt. U hoeft geen lid te zijn van de KBO, wel inwoner van Stompwijk. Uw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld.

Vastgesteld bedrag Soos Lidmaatschap

In de jaarvergadering van 28 april is met meerderheid van stemmen het voorstel voor contributieverhoging aangenomen. Deze noodgedwongen verhoging is veroorzaakt door het wegvallen van een tegemoetkoming in de huur van het Dorpshuis door de Woej. Deze gaat per 2016 € 80,— bedragen. Is dit voor leden een bezwaar dan mag er in twee termijnen betaald worden, de 1e termijn in april/mei, 2e termijn in september/oktober van het lopende jaar.

Voor mensen voor wie dit bedrag een bezwaar is, u kunt zich bij het bestuur melden, er wordt dan naar een oplossing gezocht.

Namens het bestuur van de KBO – Soos, sec. Antoon van Santen