Jaarvergadering C.V. De Gaanders

Jaarvergadering C.V. De Gaanders  woensdag 20 mei  

Het bestuur van C.V. De Gaanders nodigt alle Gaanders leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 20 mei in Het Blesse Paard. Om 20.00 uur zal de koffie klaar staan, om 20.30 uur zal de vergadering geopend worden.  

Aftredend bestuurslid en weer herkiesbaar is penningmeester Jack Overdevest.  

Bestuur C.V. De Gaanders