Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen  Stompwijk

Nieuwsbrief mei no 2

Passiespelen 31 mei

De vertrektijd van de bus vanaf de parkeerplaats bij de Meerhorst zondag 31 mei is 08.00 uur. Wilt u op tijd aanwezig zijn. Parkeerplaats genoeg.

Voor de liefhebber, als u nog wilt deelnemen aan deze dag, mag het bestuur u 2 kaarten aanbieden voor de prijs van een dus € 75,00 voor 2 personen, wie het eerst zich meldt is de koopman.

Donatie voor KBO en Soos

Er is al weer een jaar voorbij, zoals u wel weet komt het bestuur van de KBO – Soos in de maand juni weer langs voor een vrijwillige bijdrage om onze activiteiten van de vereniging te ondersteunen.Uw bijdrage wordt gebruikt om zieke en jarige leden te verrassen met een presentje of een verjaardagskaart, ook worden er materialen voor de activiteiten voor aangeschaft of een fietstocht georganiseerd, Ook de sinterklaas activiteiten worden voor een deel hiermee gefinancierd. Het bestuur kan zich met een legitimatiebewijs legitimeren, als u twijfelt vraag er naar.

De KBO vereniging en de Soos zoeken nog steeds mensen die op een prettige en ontspannen manier willen deelnemen aan de diverse activiteiten door het bestuur georganiseerd. De bekendste is wel het bewegen voor senioren dinsdagmiddag van 13.15 tot 13.45 uur. Daarna kunt u eventueel deelnemen aan de Soos activiteiten. Kom kijken en u gaat nooit meer weg.

Nieuwe bestuursleden

Met de jaarvergadering in April hebben enkele bestuursleden te kennen gegeven niet de volle drie jaar als bestuurslid te willen volmaken. Wij zoeken dus een Voorzitter, een secretaris en een bestuurslid om deze plaatsen in te gaan nemen. Heeft u iets met de senioren van Stompwijk, meldt u aan of kom eens op een bestuursvergadering om de goede sfeer te proeven en mee te denken over onze activiteiten.

Het zou zonde van deze bloeiende vereniging zijn als door gebrek aan leiding deze club stuurloos wordt.

Rollator in bruikleen

Deze rollator is beschikbaar is voor mensen met evenwicht of andere ongemakken. U kunt deze rollator gratis in bruikleen krijgen van de KBO. Het is de bedoeling dat deze rollator bij mensen terecht komt die hem niet kunnen betalen, waar de aanschaf van een rollator een te grote uitgave is voor hun portemonnee. U kunt zich melden bij het bestuur als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt. U hoeft geen lid te zijn van de KBO te zijn, wel inwoner van Stompwijk. Uw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld. Contact hierover 0715804342.

KBO –fietsdag 21 mei

Heeft u ook zo genoten van de KBO – fietsdag, Piet bedankt voor je prachtige uitgezette route.

Namens het bestuur van de KBO – Soos  secretaris Antoon van Santen