Adviesraad

Historische volgende stap voorwaarts voor een bereikbaarheid Stompwijk  

Na een proces van variantenstudie, veel onderzoek, diverse inloopavonden met bewoners, klankbordgroep overleggen, is vorige week woensdag een definitief besluit genomen. Dit besluit zorgt nu werkelijk voor een schop in de grond om de wegen structuur in en rondom Stompwijk duurzaam te verbeteren. Als Adviesraad Stompwijk zijn wij ervan overtuigd dat de degelijke integrale aanpak een einde maakt aan de verkeersproblematiek voor Stompwijk.  

Als Adviesraad hebben we verschillende keren tot de leden van de gemeenteraad in diverse vergaderingen gesproken over het belang van het verkeersluw maken van de volledige Stompwijk dorpskern. Met een renovatie van St weg, vernieuwde inrichting en een volledige verbindingsweg rond de kern, wordt ons dorp weer veilig om er te fietsen en te wandelen. Als Adviesraad Stompwijk is leefbaarheid en veiligheid in ons dorp van groot belang. Wij hebben ons uit gesproken om de bestaande weg bij het bedrijventerrein te verbreden en in samenspraak met de aanwezig bewoners en bedrijven opnieuw in te richten. De gemeente werkt ook aan plannen om dit bedrijventerrein te verruimen, zodat meer Stompwijk bedrijven zich hier kunnen vestigen.  

Tijdens de commissievergadering, hebben wij de gemeente opgeroepen om vooral te blijven communiceren met de bewoners en bedrijven om te werken aan een optimale inpassing van de wegen. Dit hebben wethouder Rozenberg en de leden van het projectteam ook toegezegd.  

Als Adviesraad voorzitter wil ik graag de inwoners van Stompwijk bedanken voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties tijdens de informatieavonden en inloopbijeenkomsten. Uw informatie zorgt voor een optimaal wegontwerp, waarmee straks hopelijk iedereen kan leven. Dit meedenken, houdt natuurlijk niet op en blijft nodig tijdens de uitvoering van dit grote project. Hebt U suggesties of vragen, meldt U zich dan bij mevrouw Schoemaker via A.Schoemaker@leidschendam-voorburg.nl 

Het nemen van dit besluit over de definitieve plannen en de financiën is een historische stap voorwaarts voor Stompwijk.   

Yvonne van Boheemen (voorzitter Adviesraad)