Tijdrit IJsclub Stompwijk

Afgelopen vrijdag 17 juni hebben we, na 2 jaar afwezigheid, de tijdrit weer kunnen rijden. Zoals bij de meesten bekend wordt er een rondje om de Vogelplas gereden, 1 voor de junioren en 2 voor de senioren en masters. Het was prachtig droog weer, maar wel een beetje broeierig voor een ultieme inspanning. We hebben dan ook veel rode hoofden en bezwete gezichten gezien. Ondanks de geringe opkomst was het enthousiasme er niet minder om. Zowel bij de deelnemers als de vrijwilligers. Op twee kleine incidenten na (Patrick een schuiver en Olaf een lekke band) is de tijdrit goed verlopen. De pikorde staat weer vast voor de rest van het fiets seizoen. Zie de uitslag.

Na afloop is de prijsuitreiking in de kantine van Stompwijk ’92gehouden. Foto’s van het podium in de diverse categorieën staan op

www.ijsclubstompwijk.nl Uiteraard is er nog veel nagepraat over de ervaringen van deze tijdrit en die van vroeger.

Bij deze willen we alle deelnemers bedanken voor hun inspanning. We hopen volgend jaar meer deelnemers te hebben, vooral bij de junioren en senioren. Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle vrijwilligers die deze tijdrit mede hebben mogelijk gemaakt. We hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. Ook Stompwijk’92 bedankt voor het gebruik van de kantine.

Tot volgend jaar!

Namens de tijdrit commissie, Edu, Arno en Frank