Energietransitie

Dinsdag 27 september was er wederom een samenkomst om over de energietransitie van Stompwijk na te denken. Hierbij werd een algemene presentatie gegeven, waarin besproken werd wat de huidige energievraag voor de deelgemeente Stompwijk (kern+ buitengebied) is, wat de toekomstige energievraag voor Stompwijk zal zijn en hoe wij als deelgemeente kunnen inspelen op het bereiken van de doelstelling om energieneutraal te worden.

Een belangrijk punt wat naar voren kwam, en waar ook direct actie op kan worden ondernomen, is energiebesparing. Stompwijk krijgt van Energy Common de mogelijkheid om energiecoaches te trainen die dan de buurt kunnen helpen met energie besparen op een simpele en efficiënte manier. Er zijn nog enkele opleidingsplekken beschikbaar om deze gratis opleiding te volgen via Energy Common. Mocht u interesse hebben om een expert te worden op het gebied van energiebesparing en dit te willen delen met uw buurt, meldt u dan aan via de adviesraad.

Verder werd er deze avond een presentatie gegeven over aardwarmte. Hierbij werden de onderwerpen bodemenergie (ondiep tot ca. 200m) en geothermie (dieper dan 500m tot 2-3 km) en de mogelijkheden daarvan in Stompwijk uitgediept.

Voor nu gaan de verschillende werkgroepen die reeds gevormd zijn verder met het verzamelen van informatie om uiteindelijk te kunnen gaan bouwen aan een energieneutraal Stompwijk. In november zal er een nieuwe bijeenkomst zijn.

Bijgevoegd de presentatie van dinsdag 27 september. Op 11 oktober zal er een openbare vergadering van de Adviesraad zijn, waarbij u ook over dit onderwerp vragen kunt stellen.