Openbare Adviesraad vergadering donderdag  26 januari – grote zaal, Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur          Inspreek recht
à alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 19 januari

Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20:30 uur     Presentatie werkzaamheden fietspad N206 –

                        Stompwijk – Zoeterwoude door Koos Tijssen van Rijnland

20:45 uur Presentatie lopende projecten:

Bereikbaar Stompwijk

Herinrichting Doctor van Noortstraat

Bouwplannen

Flexwoningen

Glasvezel (buitengebied)

Energie transitie

Snippergroen / Groen beheer

Meer-en Geerweg

Tureluur

Geluidschermen A4

21.45  uur   Rondvraag

22:00 uur Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman, Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk