Project WarmtelinQ

Warmteprojecten zorgen voor minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom legt Gasunie WarmtelinQ aan, een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. De leiding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. 

Op 8 november 2021 heeft Gasunie definitief besloten om het tracédeel van Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen. Begin 2022 is gestart met de aanleg. In juli 2022 is ook het officiële startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden gegeven. Naar verwachting zal in de loop van 2025 de aanleg van de uitbreiding starten en kan medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd worden. De warmte kan ook in de kassen worden gebruikt. Daarom wordt onderzoek gedaan naar aftakkingen naar het Westland en Oostland.

Voor filmpjes over de aanlegtechnieken verwijzen wij u naar de pagina op de website: www.warmtelinq.nl/informatie/aanlegmethoden

De interactieve projectatlas waar u uw vragen/ zorgen of opmerkingen kunnen plaatsen vind u hier:  gas.projectatlas.app/warmtelinq/rijswijk-leiden-tracekaart/nu?map=52.095091,4.406500,11.07,0,0