Uitnodiging openbare Adviesraad vergadering 

Donderdag 16 november, grote zaal van het Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur     Inspreekrecht
                        – alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 14 november 

                        – spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp

20.25 uur     Update  lopende projecten

20.50 uur     Visie Adviesraad

21.15 uur     Terugkoppeling Omgevingsvisie 

21.45  uur    Rondvraag

22:00 uur     Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.  

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman, Bert Wolterbeek, Maarten v.d. Meer en Patrick Luk

Contact per e-mail: adviesraad@stompwijk.nl