Motto carnavalsseizoen 2024-2025

Voor het nieuwe carnavalsseizoen hebben we natuurlijk weer een nieuw motto nodig. Een leuk motto is de basis om een leuke originele carnavalskar te bouwen. Heb je een leuk motto voor het komende seizoen, geef deze door aan info@degaanders.nl  Tijdens de jaarvergadering zal een keuze gemaakt worden.

Jaarvergadering C.V. De Gaanders woensdag 15 mei

Het bestuur van C.V. De Gaanders nodigt alle Gaanders leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 15 mei a.s. bij De Blesruiters.

Aftredend bestuursleden zijn Cock van Boheemen en Jos Oliehoek, die zich weer herkiesbaar stellen.

Om 20.00 uur zal de koffie klaar staan, om 20.30 uur zal de vergadering geopend worden.

Bij voorbaat dank, bestuur C.V. De Gaanders