Categoriearchief: gemeente

Spreekuur gebiedsregisseurs oktober

Vindt u het belangrijk dat uw wijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente en/of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt en/of wijk? Dan kunt u terecht bij gebiedsregisseur Penchi Harteveld of wijkagent John Heij.

Zij kennen uw straat, buurt en de wijk en weten wat er leeft onder inwoners. Ook staan zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties en jongerenwerk. Samen met u kijken zij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Wanneer is er spreekuur in oktober?

Spreekuur wijkagent Stompwijk (John Heij)

Maandag 3 oktober

13:00 – 15:00 uur

Locatie: Het Dorpspunt, Doctor van Noortstraat 92 in Stompwijk

Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig.

Begroting 2023: Positief en vooruit    

Het pas aangetreden college van burgemeester en wethouders presenteert zijn eerste Programmabegroting 2023-2026. In deze begroting zijn de ambities uit het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’ verwerkt. Er is ook rekening gehouden met de impact van de grilligheid die de maatschappij de afgelopen, en waarschijnlijk komende, jaren toont.

Wethouder financiën, Philip van Veller: “We zijn blij met onze eerste begroting. We hebben een hoop ambities, er is veel te doen. Na de coronacrisis van de afgelopen twee jaar, zien we nu steeds grotere uitdagingen op gebieden als wonen, energie, financiën en klimaat. We hebben als gemeente natuurlijk ook een grote taak om mensen te helpen die het zelf net niet redden. En we kregen afgelopen jaar de vraag om opvanglocaties te regelen voor asielzoekers en mensen uit Oekraïne. We weten niet hoe dat komende jaren is. We weten wel dat de druk op alle gebieden hoog is. Ondanks onzekerheden, misschien wel juist daardoor, willen we vooruitgang boeken.”

De begroting laat zien dat de gemeente financieel stabiel is. Het structurele begrotingssaldo is positief en er zijn voldoende reserves om incidentele ontwikkelingen uit te betalen. Een aantal van de eenmalige uitgaven wordt dan ook uit deze reserves betaald. Tegelijkertijd is het college voorzichtig. Voor een groot deel van de inkomsten is de gemeente afhankelijk van het Rijk. Dat blijft onvoorspelbaar. Voorlopig is de verwachting dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2023 € 2,1 miljoen in de positieve cijfers staat. De gemeente kan haar vaste uitgaven dus ruimschoots betalen.

Op dit moment stijgen de kosten voor boodschappen, benzine en energie flink. Het college heeft besloten om de gemeentelijke woonlasten in verhouding niet mee te laten stijgen. Dat betekent dat de onroerendzaakbelasting (OZB) alleen verhoogd wordt met de wettelijk bepaalde inflatie van 6%. De afvalstoffenheffing blijft nagenoeg gelijk; deze wordt verlaagd, maar er wordt wel inflatie toegepast. En de hondenbelasting wordt meteen het eerste jaar van deze collegeperiode afgeschaft.

Van Veller: “We hebben ambities om onze gemeente mooier te maken en om inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Om ondernemers te laten floreren en om het klimaat te ontzien. Om mensen fijn te laten wonen, werken en recreëren zoals zij dat willen. We doen wat mogelijk is om te werken aan een mooie toekomst van Leidschendam-Voorburg. Dat doen we niet alleen, maar in verbinding met de raad, inwoners, ondernemers, actieve partners in de gemeente en de regio. We hebben er vertrouwen en zin in dat we in 2023 samen stappen zetten.”

De begroting wordt na Prinsjesdag aangevuld met een nota van wijziging. Hierin is de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente van het Rijk ontvangt. Op 9 november 2022 is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting en de nota van wijziging gepland. De hele begroting staat op www.lv.nl/begroting2023.

Samen staan we sterker

Daarom wordt de Week tegen Eenzaamheid (29 september t/m 6 oktober) in Leidschendam-Voorburg dit jaar omgedoopt tot Week van Oog voor Elkaar. Een week met activiteiten, workshops en allerlei acties die laten zien hoe belangrijk en leuk het is om contact met anderen op te zoeken.

Wethouder Bianca Bremer: “Juist in een tijd waarin er zoveel speelt, is het belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken. In de familie, vriendenkring, maar ook in wijken en buurten. Vaak gaat het om de kleine dingen. Maak eens fietstochtje met iemand die je al even niet meer hebt gesproken. Laat de hond uit voor een buurman die ziek is. Werk eens een dagje thuis bij een familielid, bij wie je anders alleen een uurtje op de koffie zou gaan. Sluit aan bij één van de vele activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd. Of zeg simpelweg iets vaker gedag tegen je buren. Want samen staan we sterker, en is het gewoon ook veel leuker.”

Veel organisaties en verenigingen zetten hun deuren.

Vrijdag 30 september staat Blijtanken in Leidschendam, een tankstation waar mensen via een koptelefoon alleen maar positieve en lieve berichten te horen krijgen.

Vrijwilligers bieden op verschillende momenten in de week ‘luistermomenten’ aan voor wie zijn verhaal kwijt wil. Op verschillende plekken wordt iets lekkers uitgedeeld met daarbij informatie over luisteren en omzien naar elkaar en er zijn trainingen voor professionals en vrijwilligers die met het thema aan de slag willen.

Oog voor Elkaar

Alle activiteiten worden georganiseerd door het netwerk Oog voor Elkaar. In dit netwerk zitten vrijwilliger en professionele organisaties en inwoners uit Leidschendam-Voorburg die zich in willen zetten in de strijd tegen eenzaamheid. Gemeente Leidschendam-Voorburg is initiatiefnemer van dit netwerk.

In Stompwijk

In Stompwijk hebben we zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten. Niet iedereen weet wanneer er waar iets georganiseerd wordt. Op de achterpagina staat een overzicht van activiteiten, waarbij ik graag reclame wil maken voor de theaterproductie ‘Ongezien’.

Speciaal hebben we deze groep van 11 acteurs naar Stompwijk weten te halen. U wordt dan ook warm uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn op vrijdag 7 oktober in het Dorpspunt. Elders hier meer info over.

Je kunt naar de kerk met koffie toe, naar yoga, badminton, mensendieck en volleybal allemaal om fris en fruitig te blijven en in contact met elkaar. Volgende week staat de deur naar de kerk, sporthal en Dorpspunt extra wijd open en wordt u van harte ontvangen.

Voor deze gelegenheid haalt Ysbrand Cool de kubstenen (houten paaltjes) en jeu de boules uit de kast om lekker buiten aan de slag te gaan bij de Appelboom. 

Petra

Kinderboekenweek Gi-ga-groen!

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 (5 oktober t/m 16 oktober) is Gi-ga-groen. Een perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te bieden heeft. Ga je graag met je kinderen het bos in? Schelpen en krabbetjes zoeken op het strand? Plantjes in de tuin planten? Of ben je een echte dierenvriend? Wat je ook samen doet, de natuur is een inspiratiebron!

Kom naar de Bibliotheek

Doe je ook gezellig mee? Als lid van de bibliotheek zijn de activiteiten voor kinderen gratis. Ben je nog geen lid van de Bibliotheek? Schrijf je dan gratis in via onze website of in de vestiging bij jou in de buurt. Met je pasje reserveer je de gratis kaartjes.

Bekijk alle activiteiten en reserveer via:

www.bibliotheekaandevliet.nl/kinderboekenweek

Samen veilig lopen of fietsen naar school

De Schoolbrengweek voor het basisonderwijs is in september weer gestart. Tijdens de week van 12 tot en met 16 september roepen we ouders op om samen met hun kind lopend of op de fiets naar school te komen.

Wethouder Jeffrey Keus voor Mobiliteit bezocht een verkeersles op de Lusthofschool in Voorburg: “Het is belangrijk dat basisscholen in de lessen extra aandacht geven aan verkeersveiligheid. In september gaan veel kinderen na een lange vakantie weer naar school. Samen lopen en fietsen naar school houdt je fit en is een goede manier om te leren hoe je veilig deelneemt aan het verkeer. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen! Daarnaast is het belangrijk dat voet- en fietspaden, verlichting en oversteekpunten op de schoolroutes en in de schoolomgeving veilig zijn.”

School op Seef

De Schoolbrengweek is een onderdeel van het meerjarenprogramma School op Seef in het basisonderwijs. De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt samen met basisscholen aan goed verkeersonderwijs op school, zodat zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier lopend en fietsend naar school gaan. In heel Zuid-Holland is deze maand extra aandacht voor verkeersveiligheid. Het programma wordt ondersteund door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland.

Ouderbetrokkenheid

Gemeenten en scholen doen er vanuit hun rol alles aan om kinderen een veilige omgeving te bieden en verkeersles te geven maar de rol van de ouder is hierbij onmisbaar. Kinderen leren hoe ze zelfstandig en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer door samen met hun ouders meters te maken. Daarom staat dit jaar de Schoolbrengweek in het teken van de betrokkenheid van ouders.

Meer informatie over de Schoolbrengweek:

Kom erbij! Veel activiteiten tijdens de Week van Oog voor Elkaar    

Samen staan we sterker. Daarom wordt de Week tegen Eenzaamheid (29 september t/m 6 oktober) in Leidschendam-Voorburg dit jaar omgedoopt tot Week van Oog voor Elkaar. Een week met activiteiten, workshops en allerlei acties die laten zien hoe belangrijk en leuk het is om contact met anderen op te zoeken.

Wethouder Bianca Bremer: “Juist in een tijd waarin er zoveel speelt, is het belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken. In de familie, vriendenkring, maar ook in wijken en buurten. Vaak gaat het om de kleine dingen. Maak eens fietstochtje met iemand die je al even niet meer hebt gesproken. Laat de hond uit voor een buurman die ziek is. Werk eens een dagje thuis bij een familielid, bij wie je anders alleen een uurtje op de koffie zou gaan. Sluit aan bij één van de vele activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd. Of zeg simpelweg iets vaker gedag tegen je buren. Want samen staan we sterker, en is het gewoon ook veel leuker.”

Veel organisaties en verenigingen zetten hun deuren open om kennis te maken en te laten zien welke activiteiten zij aanbieden. Een overzicht is nu al te vinden op www.sociaalservicepunt.nl. Vrijdag 30 september staat Blijtanken in Leidschendam, een tankstation waar mensen via een koptelefoon alleen maar positieve en lieve berichten te horen krijgen. Vrijwilligers bieden op verschillende momenten in de week ‘luistermomenten’ aan voor wie zijn verhaal kwijt wil. Op verschillende plekken wordt iets lekkers uitgedeeld met daarbij informatie over luisteren en omzien naar elkaar en er zijn trainingen voor professionals en vrijwilligers die met het thema aan de slag willen.

Oog voor Elkaar

Alle activiteiten worden georganiseerd door het netwerk Oog voor Elkaar. In dit netwerk zitten vrijwilliger en professionele organisaties en inwoners uit Leidschendam-Voorburg die zich in willen zetten in de strijd tegen eenzaamheid. Gemeente Leidschendam-Voorburg is initiatiefnemer van dit netwerk.

Extra energietoeslag

voor huishoudens met een lager inkomen           

De overheid heeft besloten om de energietoeslag te verhogen naar € 1.300. Huishoudens die al € 800 energietoeslag hebben ontvangen krijgen automatisch € 500 extra uitgekeerd in september. Hiervoor hoeven zij niets te doen. Inwoners waarvan de aanvraag nog in behandeling is, ontvangen bij toekenning direct € 1.300. De energietoeslag is nog aan te vragen tot en met 30 november 2022.

De energietoeslag is aan te vragen voor huishoudens met een netto inkomen tot 120% van het sociaal minimuminkomen. Hoeveel inkomen een huishouden mag hebben om recht te hebben op de toeslag verschilt per situatie. In onderstaande tabel worden voorbeelden gegeven van netto inkomens per maand per situatie.

Alleenstaande Tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd €1.322,18

Vanaf pensioenleeftijd €1.470,80

Samenwonend Tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd €1.888,84

Vanaf pensioenleeftijd €1.992,43

De energietoeslag is ook voor inwoners die een laag inkomen hebben doordat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten of omdat er beslag is gelegd op hun inkomen.

Aanvragen

De energietoeslag is aan te vragen via www.lv.nl/energietoeslag. Op de webpagina staan ook de voorwaarden, een link naar de inkomensgrenzen en welke informatie de gemeente nodig heeft. De energietoeslag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden.

Hulp bij aanvraag en geldzaken

Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de eenmalige energietoeslag kunnen een afspraak maken met het Sociaal Servicepunt, via telefoonnummer: 070 205 7000 of e-mail: info@sociaalservicepunt.nl.

Op www.sociaalservicepunt.nl staat meer informatie over de locaties en tijden van de spreekuren. Medewerkers kunnen ook meedenken over geldzaken en bijvoorbeeld contact met de energieleverancier.

Andere regelingen

De gemeente biedt meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor school-, cultuur- of sportkosten. Op www.lv.nl/minima staat een overzicht van deze regelingen. Ook voor het aanvragen van deze regelingen kunnen inwoners ondersteuning krijgen van het Sociaal Servicepunt.

Gemeente Nieuwsflits

Gemeente steunt campagne rondom kind en scheiding

Wist u al dat u een belangrijke rol kunt spelen als iemand in uw omgeving gaat scheiden? Kenniscentrum Kind en Scheiding lanceert vrijdag 9 september, de Dag van de Scheiding, een campagne. Deze is gericht op de rol die u pakt tijdens een scheiding van vrienden, familie of bekenden: een supporter of een onruststoker. Gemeente Leidschendam-Voorburg steunt deze campagne.

Vlietdagen Leidschendam: 17-18 september

Kom in het weekend van 17-18 september naar de Vlietdagen-Leidschendam! De ondernemers van Leidschendam Centrum organiseren vele leuke activiteiten en muzikale optredens. Voor het vroegere gemeentelijke evenement de Vlietdagen zijn er 2 evenementen teruggekomen: in augustus was A Walk Downtown in Voorburg en in september Vlietdagen-Leidschendam. Houd de website van Vlietdagen-Leidschendam in de gaten voor het actuele programma.

Bijeenkomst omgevingsvisie

Wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn? Dat is de centrale vraag bij het opstellen van de omgevingsvisie, die gaat over hoe we in de toekomst in Leidschendam-Voorburg leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Op woensdag 21 september (Raadhuis) of op maandag 26 september (digitaal) informeren wij u graag over het plan van aanpak en horen daarbij graag wat u belangrijk vindt.