Categorie archieven: gemeente

Gemeente Nieuwsflits

Gratis energiescan voor ondernemers

Bent u eigenaar van een bedrijfs-of kantoorpand van minimaal 100m2? Vraag dan de gratis energiescan aan. De gemeente stimuleert eigenaren hiermee hun pand te verduurzamen. Er zijn 2 soorten scans: scans gericht op energie besparen en maatwerkadvies voor zonnepanelen. Verduurzamen van panden levert eigenaren voordeel op. Panden worden energiezuiniger, waardevaster en zijn beter te verhuren en financieren.

Gemeente Nieuwsflits

Politie bezoekt bedrijven in strijd tegen ondermijning

Politie en handhaving bezoeken in mei bijna 140 bedrijven in het buitengebied van Stompwijk. Met de ondernemers spreken zij over ondermijnende criminaliteit en de risico’s daarvan. Doel is de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten te vergroten.

Fietst u 16 mei ook mee?

Donderdag 16 mei is het Fiets naar je Werk Dag. Om gezond te blijven en lekker in uw vel te zitten moeten we allemaal voldoende bewegen én naar buiten. Komt u al regelmatig op de fiets naar het werk? Pak eens een andere route door Leidschendam-Voorburg! Fietst u ook mee?

Workshop ‘Natuurlijk Groen: tips voor tuin en balkon’

Zaterdag 1 juni organiseert de gemeente een gratis workshop ‘Natuurlijk Groen: tips voor tuin en balkon’. Leuk voor iedereen vanaf 12 jaar die aan de slag wil met een groene(re) tuin of balkon. Willemien Pieters, imker en ambassadeur biodiversiteit, geeft de workshop. U gaat naar huis met zelfgemaakte zaadbommen en een plantje waar vogels op afkomen. Aanmelden kan tot woensdag 22 mei 17:00 uur.

Tegels eruit, planten erin? Bestel de TegelTaxi!

Heeft u tegels in uw voor-, achter- of geveltuin vervangen door planten of ander groen? Bestel dan de TegelTaxi! Die haalt uw verwijderde tegels gratis bij u op, makkelijk toch? Doe ook gelijk mee met de Tuinmetamorfosewedstrijd van Groei & Bloei. Stuur een foto op van voor en na de metamorfose en maak kans op leuke prijzen.

Inloopbijeenkomst Doctor van Noortstraat, Stompwijk

Donderdag 23 mei van 19:00 tot 21:00 uur is er in Het Dorpspunt een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat. U bent van harte welkom om binnen te lopen. Medewerkers van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer gaan graag met u in gesprek over het concept definitief ontwerp van de weg.

Gemeente Nieuwsflits

Waarschuwing voor zwemlocatie Vlietland Badstrand  

Zin om met dit mooie weer te zwemmen bij recreatieplas Vlietland in Leidschendam? Let dan op: Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een negatief zwemadvies gegeven voor de zwemlocatie Vlietland Badstrand Noordoostoever.

De waarschuwing geldt niet voor de Speelvijver en het Surfstrand Noordwestoever. Check voordat u naar een zwemlocatie gaat of u daar veilig kunt zwemmen.

https://www.zwemwater.nl

Politie bezoekt bedrijven in strijd tegen ondermijning

De politie bezoekt in mei bijna 140 bedrijven in het buitengebied van Stompwijk. Met de ondernemers wordt gesproken over ondermijnende criminaliteit en de risico’s daarvan. Het doel van deze campagne is om de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten van criminelen te vergroten.

Stompwijk heeft een flink buitengebied, waar veel land- en bosbouwbedrijven gevestigd zijn. Criminelen blijken interesse in dit soort buitengebieden te hebben om onder meer misbruik te maken van leegstaande panden zoals kassen, stallen en schuren voor bijvoorbeeld de productie van verdovende middelen. Ook komt het voor dat criminelen ondernemers benaderen om hen te voorzien van deklading voor de smokkel van verdovende middelen.

Campagne
De campagne moet ondernemers bewust maken van dit soort praktijken en de risico’s die aan dit soort ondermijning kleven. De politie gaat hier in mei in het buitengebied van Stompwijk met tientallen ondernemers over in gesprek.

In totaal worden 138 locaties bezocht. De wijkagent werkt daarbij samen met politiemedewerkers die gespecialiseerd zijn in ondermijning en milieu en met handhavers van de gemeente. Daarnaast zullen tekstkarren in het gebied worden neergezet die de boodschap van deze campagne onder de aandacht brengen: ‘Ondermijning… Je kan maar 1 keer nee zeggen’. 

Weerbaarheid
Het is de bedoeling dat deze campagne de weerbaarheid van ondernemers zoals boeren en tuinders tegen ondermijnende activiteiten van criminelen vergroot en dat de meldingsbereidheid onder hen wordt vergroot. Tegelijkertijd moet de campagne een beter beeld opleveren van de problematiek wat betreft ondermijnende criminaliteit in het buitengebied van Stompwijk.

Ondermijning
Ondermijning is een veelomvattende term, waar allerlei criminele activiteiten toe behoren. Alle vormen van criminaliteit die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze maatschappij vallen onder ondermijning. Voorbeelden zijn de productie van en de handel in verdovende middelen.

Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Deze vorm van criminaliteit vindt georganiseerd plaats en onschuldige mensen kunnen betrokken raken en zelfs slachtoffer worden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn.

In de aanpak van deze vorm van criminaliteit, die de maatschappij verzwakt en ontregelt, werkt de politie samen met verschillende partners zoals gemeenten en het Openbaar Ministerie. Maar ook de hulp van de burger is essentieel. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat iets mogelijk wijst op een vorm van ondermijnende criminaliteit? Meld dit dan altijd, ook bij twijfel.

Dat kan via onderstaande mogelijkheden:

Geen spoed, wel politie: 0900-8844, spoed: 112,

Anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

John Heij

Gemeente Nieuwsflits

Kijk wanneer uw wijk aardgasvrij wordt 

De overheid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken, zodat er bijna geen CO2 meer vrijkomt. Ook Leidschendam-Voorburg gaat hierin mee. Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt is om over te gaan op ‘schone energie’? Op een vernieuwde webpagina kunt u zien wanneer de gemeente start met het proces naar een aardgasvrije wijk. 

N14 – afsluiting Vliettunnel 

Rijkswaterstaat sluit de Vliettunnel van zondag 28 april 21:00 uur tot zaterdag 18 mei 6:00 uur voor verkeer vanaf Den Haag naar de A4. De werkzaamheden vinden doordeweeks (dag en nacht) plaats. Op zaterdag en zondag zijn alle tunnels open. Houd doordeweeks rekening met vertraging. Vermijd de spits, werk als het kan thuis en maak gebruik van het openbaar vervoer of de fiets.

Breng uw klein chemisch afval naar de KCA-wagen 

Heeft u batterijen, spaarlampen, accu’s, verf, frituurvet of medicijnen in huis die u weg wilt gooien? Dit is klein chemisch afval (KCA) en bevat stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Voorkom dat deze producten in het huisvuil terechtkomen en breng ze naar de KCA-wagen. Op 18 mei staat de wagen van 14:00 tot 15:30 bij het tankstation op de Meerlaan.

Klimaatexamen: doe mee! 

Doe op 17 mei om 15:00 uur samen met wethouder Duurzaamheid Marcel Belt en klimaatburgemeester Arjan Vermeulen mee aan het Klimaatexamen in ‘Huize Swaensteijn’ in Voorburg. Organisatie is in handen van het Ministerie van de Toekomst. Het Klimaatexamen is bedoeld om de urgentie rondom klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Het geeft inzicht in de oorzaken, de gevolgen en welke oplossingen er zijn. Wees er snel bij; in huize Swaensteyn zijn slechts 35 plekken beschikbaar. U kunt ook online meedoen.

Gemeente Nieuwsflits

Ondertekening bestuursovereenkomst opvang asielkinderen

De gemeente en het COA hebben afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden bij de opvang van asielkinderen op Overgoo. Deze afspraken staan in de bestuursovereenkomst. Nu deze is ondertekend kan het COA starten met het verbouwen van het kantoorpand.

Schoolspullenpas

Schoolspullen kunnen veel geld kosten. Heeft u minder geld te besteden? Vraag dan de Schoolspullenpas aan. Hiermee koopt u schoolspullen bij verschillende winkels. Vraag de pas aan voor 30 juni via Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg. Voor de aanvraag is een Ooievaarspas nodig. De levering van de Ooievaarspas kan 8 weken duren, dus regel de aanvraag nog vóór de meivakantie! 

Gemeente nieuwsflits

N14 – afsluiting Parktunnel

Rijkswaterstaat sluit de Parktunnel van zondag 14 april 21:00 uur tot zaterdag 27 april 6:00 uur voor verkeer vanaf Den Haag naar de A4. De werkzaamheden vinden doordeweeks (dag en nacht) plaats. Op zaterdag en zondag zijn alle tunnels open. Houd doordeweeks rekening met vertraging. Vermijd de spits, werk als het kan thuis en maak gebruik van het openbaar vervoer of de fiets.

Gemeente aan de slag voor natuur en klimaat

De gemeente werkt aan een groener en waterbestendiger Leidschendam, Stompwijk en Voorburg en wil ook de biodiversiteit versterken. Dat is nodig om de omgeving beter voor te bereiden op het klimaat dat verandert. Voorburg heeft er inmiddels enkele nieuwe plantvakken bij. Ook in Leidschendam en Stompwijk gaat de gemeente dit jaar aan de slag.

Tuinmetamorfosewedstrijd Groei & Bloei

Heeft u plannen om van (een deel van) uw voor- of achtertuin of op uw oprit een groene oase te maken? Doe dan mee met de Tuinmetamorfosewedstrijd van Groei & Bloei en maak kans op leuke prijzen! Meedoen kan tot 15 oktober. 

Aandacht voor opritten en parkeerplaatsen 

Dit jaar vraagt Groei & Bloei speciale aandacht voor het vergroenen van opritten en parkeerplaatsen. Bij deze vergeten plekken kunt u de aaneengesloten tegels bijvoorbeeld vervangen door open structuren.

Handige tips

Tuintegels over? Bestel de TegelTaxi! Die komt de tegels gratis bij u ophalen

Een paar tegels eruit en planten erin, is al een goed begin. Tips om uw voor-, achter- of geveltuin, oprit, balkon of dak(terras) te vergroenen staan op de website Aan de slag voor natuur en klimaat

Meer informatie

Groei & Bloei Leidschendam e.o. organiseert de Tuinmetamorfose­wedstrijd in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en Operatie Steenbreek. Meer informatie leest u op de website van Groei & Bloei.

Verleende verlenging standplaatsvergunning

(kenmerk 1078353) Parkeerplaats tegenover De Bles op de hoek van de Meerlaan en Doctor van Noortstraat te Leidschendam verlengen vaste standplaatsvergunning – Vishandel Buijs

Algemene informatie

Op 10 februari 2024 is aan vishandel Vishandel Buijs verlenging standplaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis. De periode is van 9 april 2024 tot 9 april 2027 wekelijks op donderdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

Ook in 2024 gemeentelijke subsidie voor isoleren woning of groendak

Woningeigenaren in Leidschendam-Voorburg kunnen ook dit jaar weer subsidie aanvragen voor isolatie en een groendak. Afgelopen jaar hebben zoveel woningeigenaren van deze subsidieregeling gebruikgemaakt dat de gemeente deze ook in 2024 beschikbaar stelt. Het totale budget in onze gemeente voor deze subsidie is hiervoor zelfs verhoogd tot € 750.000,-. Vanaf nu gelden er wel andere regels voor de berekening van het subsidiebedrag. Er wordt vanaf 3 april gerekend met een vast bedrag per m2 per maatregel in plaats van 20% van de offerte, net zoals het Rijk dat doet. Deze regeling is te combineren met de subsidie van het Rijk.

Wethouder Duurzaamheid Marcel Belt: “Het isoleren van je woning is goed voor een lager energiegebruik en daarmee het klimaat en je portemonnee. Als gemeente willen we graag onze inwoners stimuleren om hun woning te verduurzamen. Door de subsidie weer beschikbaar te stellen en zelfs te verhogen, kunnen nog meer inwoners hun woning isoleren of een groendak aanleggen. Op deze manier werken we samen toe naar een klimaatbestendige gemeente in 2050.”

Isoleren scheelt in de portemonnee

Het isoleren van een woning zorgt voor een lager energieverbruik, waardoor de energiekosten ook omlaaggaan. Dit scheelt in de portemonnee. De woning blijft warmer in de winter en koeler in de zomer wat voor fijnere leefomstandigheden zorgt. Een groendak houdt regenwater langer vast en zorgt daardoor voor een gelijkmatige afvoer van de regen. Op deze manier is wateroverlast tegen te gaan en draagt een groendak bij aan klimaatadaptatie.

Nieuwe regels gemeente bij beoordelen subsidie voor isolatie

Vanaf 3 april gelden er dus nieuwe regels voor het aanvragen van de subsidie voor isolatie. Er wordt per maatregel een vast bedrag uitgekeerd per m2. De gemeente beoordeelt daarmee een subsidie op dezelfde manier als het Rijk dat doet vanuit de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’, de zogeheten ISDE-subsidie. Beide regelingen zijn te combineren. Het grote verschil is echter dat de regeling bij het Rijk voor duurzame maatregelen pas achteraf kan worden aangevraagd. De subsidie vanuit de gemeente is vooraf aan te vragen, dus voor de start van de werkzaamheden. Dit laatste geldt ook voor het aanvragen van subsidie voor een groendak.

Tip: extra lening aanvragen bij Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt leningen aan voor duurzame maatregelen aan particuliere woningeigenaren en VvE’s. Dit voor een lagere rente die de gemeente nog eens extra heeft verlaagd met 1% voor particuliere woningeigenaren. Ook mensen met een smalle beurs kunnen een lening aanvragen. Deze lening kan via het Nationaal Warmtefonds worden aangevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidies kunt u ook terecht via onze website: www.energiebespaarlening.nl/leidschendamvoorburg

of via www.lv.nl/isoleerjewoning of via www.rvo.nl

Gemeente Nieuwsflits

N14 – afsluiting Spoortunnel

Rijkswaterstaat sluit de Spoortunnel van maandag 1 april 21:00 uur tot zaterdag 13 april 6:00 uur voor verkeer vanaf Den Haag naar de A4. De werkzaamheden vinden doordeweeks (dag en nacht) plaats. Op zaterdag en zondag zijn alle tunnels open. Houd doordeweeks rekening met vertraging. Vermijd de spits, werk als het kan thuis en maak gebruik van het openbaar vervoer of de fiets. 

Collegevergadering

Vorige week dinsdag vergaderde het college. De stukken van deze vergadering staan vanaf komende week woensdag online.

Binnenkort ‘Berichten over uw buurt’ in uw mailbox

Heeft u een account voor MijnOverheid? Dan krijgt u vanaf maandag 8 april e-mails van Overheid.nl met daarin bekendmakingen. Deze bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere aankondigingen in de buurt van uw woning. Hiermee wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw buurt en hoe u uw suggesties kunt delen of bezwaar kunt indienen.