GROENE CONTAINER

Wie mist sinds 2 weken in de van Santhorststraat zijn/haar groene afvalcontainer? Er staat geen nummer of kenmerk op. Hij staat op de stoep tussen huisnummer 59 en 43. Wie hem mist, kan hem pakken.

Marga Stijnman