Op de Pedalen

Clubblad Op De Pedalen

Het seizoen nadert het einde en dat betekent dat we ook weer een clubblad gaan uitbrengen. In dit clubblad zullen we terugkijken op de evenementen van afgelopen seizoen en wellicht al wat plannen voor volgend seizoen aankondigen. Heb je zelf nog een bijdrage voor het clubblad, dan kun je deze mailen naar arnovanrijn@wanadoo.nl of inleveren bij een bestuurslid. We zijn altijd heel blij met bijdragen van de leden, dus laat je niet kennen en bedenk eens of je zelf iets meegemaakt hebt om over te schrijven. We zijn benieuwd. Stukjes graag opsturen voor 1 oktober.