ONTMOETINGSDAG K.B.O.

Leden van de K.B.O. onderafdeling Stompwijk, dus niet alleen de leden van de soos maar iedereen die lid is van de K.B.O.

Op dinsdag 14 oktober 2003 houden we onze jaarlijkse ontmoetingsdag. We beginnen om 10.00 uur met een eucharistieviering in de St. Laurentius kerk. Daarna gaan we naar het Dorpshuis alwaar koffie met gebak voor ons klaar staat. Vervolgens nemen we een lekkere borrel en dan is er een koffietafel. ‘s Middags om ongeveer 14.00 uur komen Wim en Trijnie Hoogerdijk van de Stichting Kinderhulp Roemenië (SKR) uit Moerkapelle om ons het een en ander te vertellen over het werk en het doen van deze stichting. Tevens zullen ze indrukwekkende videobeelden laten zien van het laatste hulptransport naar Roemenië. Na de video is er gelegenheid om producten te kopen waarmede het goede werk van de stichting wordt ondersteund.
De kosten voor deze dag bedragen slechts € 13,00 per persoon. Wilt u deze dag met ons meevieren, vul dan onderstaand strookje in. U kunt het tot uiterlijk 7 oktober inleveren bij mevrouw A. Waayer v.d. Bosch, Dr. van Noortstraat 94 of bij mevrouw A. Oliehoek v.d. Meer, Pinksterbloem 31.
U kunt het strookje ook dinsdagmiddag op de soos inleveren. Wilt u bij inlevering contant betalen aub.

C.P. Hoogeveen, secretaris

ANTWOORDSTROOKJE

Naam:
Adres:
Aantal personen:
Handtekening: