Bijstand alleenstaande ouders

CDA: bijstand voor alleenstaande ouders met kinderen niet korten bij kleine bijverdienste

De CDA fractie heeft er in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 september bij het College van B en W op aangedrongen alleenstaande ouders in de bijstand, met een of meer kinderen tussen 5 en 12 jaren, blijvend te ontzien. Deze groep mag naar de mening van de CDA fractie niet worden gekort op hun bijstandsuitkering wanneer er een klein bedrag aan eigen inkomsten is. Een beperkte baan heeft als voordeel dat de binding met de arbeidsmarkt blijft. Daar moet niet op worden gekort. Die korting zou kunnen ontstaan door invoering van de nieuwe landelijke Wet Werk en Bijstand (WWB) in onze gemeente. Wat werd aangeboden door het College is een overgangsregeling. De CDA fractie vindt dat niet genoeg en wil dat het College toch wat extra doet voor deze groep. Naar de mening van de CDA fractie gaat het hier om een groep van uitkeringsgerechtigden die zich in een zeer kwetsbare positie bevindt. Deze groep van alleenstaande ouders op bijstandsniveau, die voor kinderen tussen 5 en 12 jaren moet zorgen, wordt geconfronteerd met hoge kosten die samenhangen met de verzorging van die kinderen. Vooral ook kosten die samen hangen met schoolgang, sport en hobby’s, etc. Wanneer de landelijke Wet Werk en Bijstand (WWB) onverkort wordt uitgevoerd dan zal deze groep, bij een kleine bijverdienste, op termijn worden gekort op de uitkering. Het College heeft voorgesteld nu alleen een overgangsregeling te maken, om de ergste problemen eerst op te vangen. Maar dat is niet voldoende aldus het CDA. “Het gaat er om de groep van alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering en met schoolgaande kinderen, blijvend op een verantwoorde wijze aan de samenleving te laten meedoen. Daar moeten we als gemeente wat voor over hebben, aldus Peter van Ostaijen, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Een tijdelijke overgangsregeling is niet voldoende”. Het CDA zal, samen met de andere fracties in de Commissie MA werken aan een oplossing, binnen de kaders van wat financieel mogelijk is. Per gezin moet gekeken worden wat nodig is. Maatwerk zal nodig zijn.

Inlichtingen:
Peter van Ostaijen, CDA fractievoorzitter (070 327 3777)
Margot Duermeijer, CDA raadslid (070 320 3415)