E.H.B.O.

De E.H.B.O. is voornemens om bij voldoende deelnemers een nieuwe cursus te starten op de maandagavond in het Dorpshuis, te beginnen medio november.
Aanmelden en inlichtingen bij:
* A. van Swieten, tel. 071 5803299
* H. Tettero, tel. 079 3213210