Gemeentevergaderingen

U wordt uitgenodigd voor de volgende openbare vergaderingen:
* Maandag 6 oktober, Commissie Maatschappelijke Activiteiten
* Dinsdag 7 oktober, Commissie Openbaar Gebied
* Woensdag 8 oktober, Commissie Algemene Zaken
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72/74 in Voorburg.