Mantelzorgers denken mee

Mantelzorgers denken mee over wonen, zorg en welzijn.

In de Haagse Randgemeenten wordt een mantelzorgpanel opgezet. Iedereen die regelmatig voor een ander zorgt is een mantelzorger en kan aan het panel meedoen. De mantelzorg is qua omvang vier maal zo groot dan die van de professionele zorg. Deze mantelzorg is een kostbaar sociaal goed en helpt een omvangrijk beroep op professionele hulpverlening voorkomen. De professionele hulpverlening en zorg zijn vaak alleen gericht op degene die zorg behoeft. De wensen en behoeften van mantelzorgers krijgen nauwelijks aandacht. Veel mantelzorgers voelen zich overbelast of hebben onvoldoende tijd voor zichzelf, zodat ze weer een beetje kunnen bijtanken. Samen met de Regionale Mantelzorg Organisatie (RMO) en de Steunpunten Mantelzorg in de Haagse Randgemeenten start de provincie Zuid Holland een mantelzorgpanel waarin mantelzorgers zelf kunnen vertellen wat hun wensen zijn, waar ze behoefte aan hebben en hoe de professionele zorg beter rekening met hen kan houden. Een panel is een groep mensen die regelmatig hun mening geven over maatschappelijke vraagstukken. Meedoen aan het mantelzorgpanel betekent twee of drie maal per jaar een vragenlijst invullen of meedoen aan een groepsgesprek. Met de uitkomsten worden gemeenten, hulpverleners en zorgaanbieders in de regio aangespoord om de positie van mantelzorgers te helpen verbeteren. Bent u mantelzorger of ex mantelzorger? Doe dan mee met dit mantelzorgpanel. Voor meer informatie en aanmelden: 070 3371000 of www.tympaan.nl