Beste Blesruiters

Ook de Dorpsketting van vorige week gelezen met daarin de foto van “De Roelings” in de waterbak van de cross en minimarathon? Een bijzonder geslaagd spektakel stuk waarvoor door velen de organisatie is bedankt. Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de geleverde inspanning. Van parcoursbouw tot controle van starter tot teller en van rekenaar tot
prijsuitreiker waarbij ook de catering niet mag worden vergeten. Bij de menners natuurlijk dank aan hen die plaats hadden voor de hindernissen, de bouwers ervan de tellers bij de hindernissen Sjaan voor de soep en natuurlijk de menners zelf die weer meededen en het rekengebeuren aan het eind.
Wist u trouwens dat aan het eind van de herfstvakantie AANSTAANDE Zaterdag 18 oktober alweer het volgende festijn is. De 12 uurwedstrijd. Deze wordt weer gehouden bij de fam. Bakker in
Noordwijkerhout. Dit jaar onder leiding van Chiara de Groot en Danielle Vogel. Ons team kan en mag natuurlijk van harte worden toegejuicht. M.a.w. supporters gevraagd. Wilt u mee of gaat u er zelf heen pleeg overleg met de leiding of de deelnemers van het team. Ook voor mij is het een grote verrassing. De aftrap is al om 9 uur in de ochtend in Noordwijkerhout.
Wilt u alvast in uw agenda noteren dat er 18 november aanstaande een algemene ledenvergadering is. Zo dat was het weer voor deze keer.

De groeten van Piet van der Mespel.(secr)