Beste Blesruiters

Ik heb afgelopen zaterdag genoten van het laatste stuk van de 12 uurswedstrijd. Het verslag deed Daniëlle Vogel in samen werking met Chiara de Groot en Ab Spaaan. Namens het bestuur de hartelijke dank voor de enorme inzet, de prestaties en gefeliciteerd met de 2e prijs.
* Rectificatie: In De Ruif is per abuis vermeld dat de algemene leden vergadering op 25 november is. Dat is onjuist het is 18 november gaarne even aantekenen in de agenda. Zo dat was het weer voor deze keer.

De groeten van Piet van der Mespel (secr.)