De S.K.R. te gast bij de K.B.O.

De datum 14 oktober was al maanden geleden op onze kalender aangekruist, niet omdat ik op die dag jaris zou zijn, maar s’middags zou de S.K.R. (Stichting Kinderhulp Roemenië) te gast zijn bij de K.B.O., die met hun leden een gedenkdag hadden in het dorpshuis. Twee bestuursleden van de S.K.R. Trijnie en Wim Hoogerdijk uit Moerkapelle wilden het werk en doel van de S.K.R. aan de aanwezige K.B.O. leden en dat waren er veel, uiteen zetten. Na een welkomst woord van de voorzitter van de K.B.O. Sjaak Kappetein, nam Wim Hoogerdijk het woord. Hij liet weten dat de S.K.R. niet één betaalde kracht in dienst heeft. Dat al die mensen die op de wekelijkse maandagavond aan het sorteren en aan het inpakken zijn (+ 35 pers.) vrijwilligers zijn, dan de stichting geen subsidie ontvangt, dus men is afhankelijk van donateurs en giften. Dat alle hulpgoederen en kerstpaketten persoonlijk aan de mensen wordt afgegeven, dat men een goede verdeelsleutel heeft gevonden om de goederen eerlijk onder de mensen te kunnen verdelen. Bijvoorbeeld iemand die een paar geiten en een koe heeft krijgt minder dan iemand die helemaal geen vee heeft. Na deze inleiding werd er een videofilm vertoond van het hulptransport van 2002. De reactie’s in de zaal spraken voor zich. Men kon nu zien waar hun kleding en andere hulpgoederen terecht kwamen. Na afloop van de film kon men bij Trijnie artikelen kopen zoals handdoeken met opschrift, kaarten, bezems uit Roemenie. Van de Roodkapjespoppen werd de 1000e hier in Stompwijk verkocht. Een prachtige pop die men kan veranderen in van Roodkapje tot Oman en daarna in een boze Wolf. Deze poppen worden ook door vrijwilligers gemaakt. Het geld dat dit alles opleverde en dat was veel, was ongeveer € 200,00. Dat ging weer in de kas van de S.K.R. Al met al een prachtige middag met heel veel positieve reacties en voor mezelf betekende dit een mooi verjaarskado.

Theo van der Meer

P.s. Ik zou u nog vertellen hoeveel kerstpakketten vanuit Stompwijk naar Roemenie gaan. We zijn nog volop aan het inpakken, bovendien het is een verhaal apart, dus volgende week meer.