Inzameling KCA

Daginzameling kca in Leidschendam en Stompwijk

In Leidschendam en Stompwijk vindt dit jaar een proef plaats met het overdag inzamelen van klein chemisch afval(kca). De chemokar van Avalex rijdt de eerste twee maanden van ieder kwartaal een serie halteplaatsen af waar inwoners hun kca kunnen inleveren. In de derde maand van het kwartaal blijft de inzameling tijdens de avonduren plaatsvinden.Het inzamelen van kca gebeurt in Voorburg al overdag via halteplaatsen. Daarnaast heeft de chemokar daar wekelijks enkele vaste standplaatsen.De daginzameling vindt de komende maand op de volgende plaatsen en tijden plaats.

Woensdag 5 november
* 09.30 tot10.00 uur Hoefblad
* 10.00 tot 10.15 uur Dr. van Noortstraat (op kerkplein)
In december vindt de inzameling van kca in Leidschendam en Stompwijk weer in de avonduren plaats.