Oogstdankviering

OOGSTDANKVIERING W.L.T.O. afd.RIJN EN VLIETLANDEN
De W.L.T.O. afd. Rijn en Vlietlanden viert haar jaarlijkse Oogstdankviering dit jaar op vrijdag 7 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt de viering in de kerk gehouden. Deze vindt plaats in de Dorpskerk, Dorpsstraat 27 te Zoeterwoude. De viering begint om 19.30 uur en wordt voorgegaan door dominee de Wijer en pastoor van der Plas. Tijdens deze viering worden er oogstdankgaven in natura binnengebracht. Voor deze viering, met als thema ”Dankbaarheid is van alle tijd”, willen wij iedereen van harte uitnodigen. Elk jaar wordt er een goed doel gesteund, waarvoor tijdens de viering geld wordt opgehaald. Dit jaar is het voor de Zonnebloem, in het werkgebied van onze WLTO afdeling. Bent u niet in de gelegenheid om naar de oogstdankviering te komen, maar wilt u wel ons goede doel steunen, dan kunt u uw gaven storten op bankrek.nr.39.59.04.692 van de WLTO afd.Rijn en Vlietlanden, o.v.v. Oogstdankgave Zonnebloem. Met het geld hopen wij de activiteiten voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, die door vrijwilligers van de Zonnebloem ontwikkeld zijn, te ondersteunen. Na de kerkviering is er een gezellig samenzijn voor de leden van de W.L.T.O. afd. Rijn en Vlietlanden in partycentrum “Don Bosco”, Zuidbuurtseweg 57. De muziek wordt deze avond verzorgd door Jan Groeneweg uit Stompwijk en het Shanty koor uit Zoeterwoude treedt voor ons op.