Parochieberichten

* Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie, Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas, tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom, tel. 071 5801563
* Openingstijden parochiesecretariaat:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
* Verzorging begrafenissen en crematies:
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079 3422906, e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
* Woensdag 29 oktober: 9.00 uur: geen eucharistieviering, 14.30 uur: eucharistie b.g.v. het 50 jarig huwelijk van Joop Geijlswijk en Corrie van Santen, voorganger pastoor van der Plas
* Donderdag 30 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger Jan v.Rijn
* Zaterdag 1 november Allerheiligen, geen viering
* Zondag 2 november 11.00 uur: Allerzielen, eucharistieviering met het Parochiekoor, gedenken van de overleden dierbaren, voorganger pastoor v.d.Plas
* Woensdag 5 november 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas

GEBEDSINTENTIES
* Woensdag 29 oktober 14.30 uur: Anneke Schimmel van Geijlswijk
* Zondag 2 november 11.00 uur: Allerzielen, fam. de Jong v.d.Poel, tot zekere intentie, Niek v.Santen, Reinier Wensveen, Arie Kerkvliet, Kees v. Dijk, Aad Waayer, Albertus v.d.Voort, Alice Boon, Adrianus en Wilhelmina v.Wijk Ham, voor alle gelovige zielen, Magda v.Santen v.Paassen, Aad Koeleman, Cees v. d. Geest, Hendrika Pertronella Wilhelmina Hilgersom de Lange, Jan Hagen, Trudy Ruigrok Overdevest, Leen Waayer, Joop Otto, To Otto Droogh, Theodorus van Veen, Antonia van Veen van Santen, Maria Wilhelmina v.Boheemen v.d.Krogt, Alida Apolonia Hagen Opstal, Hans de Winter, Joop v.d.Lubbe, Aad v.Leeuwen, Nellie v.d. Helm Havik, Barbara Kester Steijger, Cor Verhagen

LECTOR/COMMUNIEUITDEELHULP
Zondag 2 november: M. Turk/R.v.d.Ham, Geen

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
* Zaterdag 1 november: St Jan 19.00 uur Allerheiligen Hoogmis
* Zondag 2 november: St Jan 15.00 uur Zegening der Graven, Christus Dienaar 9.30 uur Gezinsviering, Emmaus 9.30 uur hoogmis