Cursus Landschapsbeheer

Cursus onderhoud en aanplant hoogstamvruchtbomen in Zuid Holland
Landschapsbeheer Zuid Holland organiseert in november de basiscursus onderhoud en aanplant van hoogstamvruchtbomen. De cursussen is bedoeld voor mensen die zelf vruchtbomen (willen) hebben en voor mensen die willen meehelpen de prachtige hoogstamvruchtbomen in Zuid Holland te behouden.

Hoogstamvruchtbomen: parels in het landschap
Hoogstamvruchtbomen zijn tegenwoordig economisch nauwelijks meer rendabel voor de professionele fruitteelt. Veel boomgaarden zijn daarom verdwenen. Wat gedeeltelijk nog wel overgebleven is, zijn de kleine huisboomgaardjes voor eigen gebruik. Veel eigenaren willen deze wel onderhouden, maar weten niet precies hoe. Het goed onderhouden van deze bomen is echter noodzakelijk: niet alleen gaan de bomen dan langer mee, ze leveren ook aanzienlijk meer vruchten met meer smaak. Ook vormen de boomgaarden voor vele vogels, planten en insecten een goede verblijfplaats.

Help de natuur een handje, snoei een vruchtboom
In Zuid Holland zijn verschillende vrijwilligersgroepen bezig met het snoeien van hoogstamvruchtbomen. Niet alleen eigenaren van hoogstamboomgaarden zijn welkom op de cursussen, maar ook enthousiaste mensen die mogelijk willen helpen deze bijzonder bomen in Zuid Holland te behouden en zich willen aansluiten bij een snoeigroep.

Praktijkgerichte cursussen
De basiscursus achterstallig onderhoud bestaat uit een theorieavond en twee praktijkdagen. Op de theorieavond van de cursus worden de verschillende snoeiregels voor achterstallig onderhoud en vormsnoei behandeld en leert u hoe u een plan van aanpak kunt maken. Op de praktijkdagen kunnen de deelnemers, onder begeleiding van een deskundig instructeur, zelf aan de slag. De basiscursus achterstallig onderhoud wordt gehouden in Gouderak en richt zich op inwoners van Zuid Holland. De cursusdagen zijn donderdagavond 27 november en zaterdag 29 november en 6 december 2003, de cursus kost € 45,00.

Meer informatie
Op internet, www.landschapsbeheer.nl/zuidholland, vindt u informatie over de cursussen, kunt u de cursusfolder aanvragen en kunt u zich opgeven. Dit kan ook op telefoonnummer0182 – 683 670 of bij Landschapsbeheer Zuid Holland, Blekerssingel 56, 2806 AC GOUDA, e mail: zuidholland@landschapsbeheer.nl.