Jeugdgezondheidszorg

Het spijt ons zeer dat wij u onlangs brief een hebben moeten sturen, waarin wij aankondigden onze dienstverlening van het consultatiebureau in Stompwijk over te hevelen naar het consultatiebureau in de kern Leidschendam. Deze aankondiging heeft veel onrust veroorzaakt en vragen opgeroepen en wij hebben daar alle begrip voor. Het is voor ons reden geweest om ons nogmaals te beraden op deze stap. Na overleg met de Gemeente zijn wij dan ook tot de volgende hernieuwde afspraken gekomen:
* Het consultatiebureau in Stompwijk blijft voor alle klanten geopend tot 1 juli 2004.
* Uiterlijk 1 juli 2004 wordt de zorg overgeheveld naar Leidschendam dan wel het zaterdagbureau in Voorburg afhankelijk van wat u kiest.
* U kunt al voor die tijd kiezen om over te gaan naar één van deze locaties.
* Vanzelfsprekend blijven wij onze huisbezoeken en overige activiteiten die in de thuissituatie plaatsvinden ook bij u thuis uitvoeren na 1 juli 2004. Tenzij er landelijk andere richtlijnen komen die de inhoud van de dienstverlening beïnvloeden.
* De medewerkers, die werkzaam zijn in Stompwijk, zijn ook werkzaam in Leidschendam. U kunt ervoor kiezen bij hen in zorg te blijven.
De bureaus vindt u op het volgende adres:
* Consultatiebureau Leidschendam, Vinkenborghlaan 41, 2265 GH Leidschendam (op dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen)
* Consultatiebureau Voorburg, Willem de Bijelaan 147, 2274 KV Voorburg (op zaterdag)
Als u een afspraak wil wijzigen of wil overstappen naar de een van bovengenoemde locaties, dan kunt u van maandag t/m vrijdag bellen met het afsprakenbureau tussen 9 en 12 uur op tel.(070) 3075251.
Wij betreuren het dat wij deze maatregelen moeten nemen, echter wij doen dat in de overtuiging dat wij dezelfde kwaliteit van dienstverlening blijven bieden als voorheen.

Met vriendelijke groet,
Mw. Drs .P.W.J.M. Lammers, Hoofd afdeling Jeugdgezondheidszorg