Landschapsbeheer

Landschapsbeheer blij met prijs Prins Bernhard Cultuurfonds

Vandaag 30 oktober 2003 heeft Landschapsbeheer Nederland in De Nieuwe Kerk te Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurfonds Monumenten Prijs 2003 in ontvangst mogen nemen. Landschapsbeheer ziet de prijs als een belangrijke erkenning voor haar actieve zorg voor het Nederlandse cultuurlandschap. Aan de prijs is een bedrag van € 50.000 verbonden.

Blij verrast
De Monumenten Prijs is in ontvangst genomen door mevrouw S. de Jong, voorzitter van Landschapsbeheer Nederland. In haar dankwoord verklaarde zij dat Landschapsbeheer blij verrast is met de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs wordt gezien als een inspirerende erkenning voor een belangrijk deel van het werk van Landschapsbeheer, namelijk het behouden en verder vertellen van de verhalen van het Nederlandse cultuurlandschap.

Concrete projecten
Dat het telkens weer lukt om een groot areaal aan vrijwilligers tot actieve landschapszorg te inspireren, is een belangrijke overweging van de jury om de Monumenten Prijs aan Landschapsbeheer toe te kennen. Daarnaast roemt de jury het concrete karakter van de werkzaamheden van Landschapsbeheer. Een goed voorbeeld hiervan is de Bomenwacht, waarbij monumentale bomen regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Andere projecten richten zich direct op grafheuvels, knotwilgen, houtwallen, poelen, hoogstamvruchtbomen, boeren erven, slingertuinen, hagen, pingoruïnes of historische voetpaden.

Extra uitgedaagd
Landschapsbeheer voelt zich door de prijs nog eens extra uitgedaagd om het (vrijwillige) landschapsbeheer en de kennis daarover verder uit te bouwen en te professionaliseren. Daarbij zal zij constant naar nieuwe wegen zoeken om de kern van haar werk concreet te maken. Die kern is mensen enthousiast maken om samen met duizenden vrijwilligers aan de slag te gaan met het karakteristieke landschap bij hen in de buurt. Deze schop in de grond benadering zal Landschapsbeheer ook graag hanteren bij het zoeken van een bestemming van het prijzengeld van de Prins Bernhard Cultuurfonds Monumenten Prijs 2003.

Zorg voor ons landschap
De twaalf provinciale organisaties voor landschapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt nauw samen met particulieren, boeren en overheden, die eigenaar zijn van 80 procent van het Nederlandse buitengebied. Met haar expertise en duizenden enthousiaste vrijwilligers levert Landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons levende landschap. Belangrijk einddoel is dat mensen zélf aan de slag gaan met de zorg voor het landschap bij hen in de buurt.