Wilcke en Wiericke

Wijziging aanvangstijd openbare vergadering

De dijkgraaf van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat de aanvangstijd van de openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering is gewijzigd. De vergadering vindt plaats op:
woensdag 26 november 2003 om 19.30 uur. De openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen. Naast de in de eerder gepubliceerde bekendmaking komt eveneens aan de orde: Waterberging ICT en PCT terrein. De bijeenkomst van de Verenigde Vergadering is openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord.

De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.

Waddinxveen, 12 november 2003
De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes