Opening seizoen een grote verassing!

Prins Peter I en Page Marinka, nieuwe heersers van Gaandriaanse Rijk

Ook dit jaar, op de openingsavond van het carnavalsseizoen, was het een grote verrassing wie de prins zou worden. Waar schijnlijk had niemand verwacht dat Peter Bregman prins zou worden met als page Marinka Roelofs Van der Voort. Peter zat n.l. ook in de raad van elf,waar hij het uitermate naar zijn zin had. De opper dit jaar is ook een verras sing voor velen. Bas de Haas, die dit jaar uit de raad stapte, blijft ook weer actief voor de vereniging, nu als Opper. Peter Bregman, prominent Stompwijker en overal aanwezig, o.a. bekend als voor zitter van de voetbal, is zelf ook fanatiek sporter. Hij probeert zelfs op de zondag morgen na het openingsbal ‘zijn luie biervocht’ uit zijn lichaam te trainen. Ook is hij veel bezig voor de Gaanders, o.a. voor de P.R. Hij houdt erg van wijn en ook feesten gaat hem altijd goed af. Marinka Roelofs, zelf een oud Stompwijker, is een dochter van oud tuinder Gerard en Ria van der Voort. Zij woont inmiddels alweer 15 jaar in Waddinxveen en houdt wel van feesten dus zal het carnaval haar ook wel goed gaan bevallen. In opvolging van het motto van het komende jaar: “Terug in de tijd” werden de nieuwe prins en de page binnengebracht in een oude kasteeltoren, speciaal voor deze avond gemaakt. De toren werd naar binnengebracht door de twee nieuwe raadsleden Rogier Loomans en Paul van Santen, Na een paar rondjes in de zaal kwamen de nieuwe bestuurders van het Gaandriaanse rijk al draaiend uit de toren. De prins zei na afloop dat het erg warm was. Op het podium waren oud prins Frank I en oud page Jacqueline nog aanwezig, zij waren inmiddels ont daan van scepter, capes, kroontje, steek en de ambtsketting. Nadat de nieuwe prins en page waren aangekleed werden de gebruikelijke ceremoniële taken vervuld. Hierbij werden prins en page geïnstalleerd tot heersers van het Gaandriaanse Rijk
Zij zullen er dan ook streng op toe zien dat alles in het teken van de leut en de gein zal staan dit seizoen.De leut en de gein werden goed opgepakt want de polonaise was meteen goed aanwezig. Onder leiding van de blaaskapel “De Blaasbalgen” werden heel wat rondjes polonaise afgelegd.Later op de avond werd de oude prins Frank I nog aan een virusscan onderworpen door de garde van Oud prinsen, dit om te controleren of hij bij de club
(van wijze heren?) mag. Aangezien Frank veel verstand van computers zou moeten hebben, werd hij onderworpen aan een virusscan. Later bleek dat hij zelf het grote virus was waardoor de computer het niet deed. Na de scan werd hij, onder volledige goedkeuring, geaccepteerd tot het legioen der Oud Prinsen. Hopelijk hebben ze er in het oud Prinsenkoor er een nieuwe Pavarotti bij. Tot in de late uurtjes bleef het druk in Het Blesse Paard waar disco Firefly met zijn muziek de beentjes van de vloer kreeg. Er werd naast polonaise lopen veel gedanst door het Gaanders publiek. Voor foto’s van de openingsavond en meer informatie over de Gaanders kan u altijd een kijkje nemen op de site van de Gaanders: www.degaanders.nl.

PR commissie de Gaanders