BANKETLETTERACTIE

Tot medio deze week is er nog gelegenheid tot het bestellen van banketletters in het kader van deze actie. Voor de prijs hoeft U het niet te laten, slechts € 7,00. De reacties van de bedrijven die al meedoen, zijn enthousiast. Men weet nog van voorafgaande jaren dat het prima letters zijn en doet weer graag mee. Gaarne een laatste oproep om Uw bestelling in te zenden, U steunt hiermee de sportvereniging “Stompwijk 92”. Inlichtingen te verkrijgen bij:
Hans Vreeswijk, Dr.van Noortstraat 202 tel.071 5803259