Parochieberichten

* Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie, Dr. van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, tel. 071 5801604
Pastoor B. van der Plas, tel. 071 5801215
Koster A. Hilgersom, tel. 071 5801563
* Openingstijden parochiesecretariaat:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
* Verzorging begrafenissen en crematies:
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079 3422906, e mail: info@cuo zm.nl

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
* Woensdag 26 november 9.00 uur: eucharistieviering, voorganger pastoor v.d. Plas
* Zaterdag 29 november 19.00 uur: woord en communieviering met het E.M.S. koor, voorganger mevr.Marianne Turk
* Zondag 30 november 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang, voorganger pastoor van der Plas; Ziekenzalving vindt plaats te 15.00 uur in het Dorpshuis, Voorganger Pastoor van der Plas
* Woensdag 3 december 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
* Woensdag 26 november 9.00 uur: Cor Verhagen, Nelly v.d.Helm Havik namens de K.B.O.
* Zaterdag 29 november 19.00 uur: Maria Wilhelmina van Boheemen v.d.Krogt, Hans de Winter, Joop v.d.Lubbe, Barbara Kester Steijger, Maria Adriana Olsthoorn
* Zondag 30 november 11.00 uur: uit dankbaarheid b.g.v een 40 jarig huwelijk, Diana v.d.Salm Ham, overleden familie Ham Ammerlaan, Martien v.d. Bos, overleden ouders v.Vliet v.Leeuwen, Kees en Koos de Groot, Adrianus en Johanna.Maria Knijnenburg v.d.Lubbe, Cees v.d. Geest, Jan Hagen, Trudy Ruigrok Overdevest, Leen Waayer, Joop Otto, To Otto Droogh, Maria Wilhelmina v.Boheemen v.d.Krogt, Alida Apolonia Hagen Opstal, Aad v.Leeuwen, Nellie v.d. Helm Havik, Maria Adriana Olsthoorn

LECTOR/COMMUNIEUITDEELHULP
* Zaterdag 22 november: Jan v.Rijn/Geen
* Zondag 23 november: Truus v.Werkhoven/Lilia Turkenburg

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
* Zaterdag 22 november: Christus Dienaar 19.00 uur: gezongen viering
* Zondag 23 november: St Jan 9.30 uur: hoogmis, Christus K Emmaus 9.30 uur: hoogmis