EHBO-cursus in Zoeterwoude-dorp

De Zoeterwoudse EHBO vereniging “St Liduina” start bij voldoende belangstelling in januari 2004 met een nieuwe EHBO cursus. De cursus zal gegeven worden volgens de nieuwe richtlijnen van de Nationale Bond voor EHBO. Tijdens de lessen komt alles aan de orde wat met het verlenen van eerste hulp te maken heeft: verwondingen (van snijwondjes door het aardappelschilmesje tot gemene wonden door een zaag, schaar enzovoort), verstuikingen (misstappen), botbreuken (val van de fiets of trap), bewusteloosheid (flauwte door een laag ijzergehalte of erger?), vergiftigingen (kinderen en keukenkastjes…), verbrandingen (hete thee, kaarsen, barbecue). Ook wordt er veel aandacht besteed aan beademing en hartreanimatie. De 12 lessen zijn op de praktijk gericht; theorie wordt afgewisseld met oefeningen. De cursus wordt afgesloten met een examen. Als het examen met goed gevolg is afgelegd komt u in het bezit van het diploma voor EHBO (inclusief reanimatie).
Belangstellenden kunnen zich bij onderstaande personen aanmelden. Hier kunt u ook terecht voor aanvullende informatie.
Monique de Vlieger, telefoon: 071 5809026
Margriet v.d. Poel, telefoon: 071 5140701
E mail: st.liduina@12move.nl