Sinterklaaswandeling door Park Rusthout.

Op woensdag 3 december organiseert de Stichting Bomen Over Leven een speciale wandeling voor gezinnen met kinderen, helemaal in de stijl van Sinterklaas. Ook in dit park laten Sint en Piet hun sporen achter en de kinderen gaan ze zoeken. Samen maken we een roe voor Piet en een kadootje voor het Park, als dank voor de wandelingen die we er het afgelopen jaar mochten maken. Tot slot is er iets lekkers voor allemaal. De wandeling duurt 1,5 uur en de gidsen zijn Ria Hoogstraat en Charlie van Marrelo. Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van het park aan de Noordsingel bij de bokkenwei. Het park is te bereiken met bus 22 en 39, halte Leidsenhage/ Noordsingel.
Kosten: een vrijwillige bijdrage is van harte welkom. U kunt deze storten op bankrekeningnummer 898014352 van de Stichting Bomen Over Leven, postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer, onder vermelding van: excursiebijdrage. Met het saldo dat zich aldus vormt, wil de stichting natuurprojecten financieel mede mogelijk maken. Te denken valt aan de aanplant van jonge bomen en struiken, maar ook het behoud van oude, waardevolle bomen.Op de website van de stichting: www.bomenoverleven.nl vindt u op de pagina actueel het laatste nieuws van de Stichting Bomen Over Leven. Tevens kunt u een gratis abonnement nemen op de gratis digitale nieuwsbrief Natuur Net Nieuws en voor kinderen van 6 tot 12 jaar Natuur Net Nieuws Junior. Ook kunt u meedoen aan de inspirerende landelijke campagne Kijken naar bomen, waarmee prachtige prijzen te winnen zijn.
Stichting geeft cadeautips
In deze tijd van het jaar worden er weer volop verlanglijstjes gemaakt. Dat is niet altijd gemakkelijk. ‘Ik heb alles al,’ is een veel gehoorde verzuchting. De middenstand heeft dat goed in de gaten en put zich uit in talloze milieubelastende folders waar heel wat bomen voor zijn gekapt. Die folders geven een goed beeld van onze overvloedmaatschappij. Sinterklaas en de Kerstman willen wel cadeau¹s kopen die zinvol zijn en de natuur en het milieu redelijk tot goed ontzien. Soms echter zien ze door de bomen het bos niet meer. De Stichting Bomen Over Leven helpt ze een handje en heeft een lijst met cadeautips samengesteld. Ook voor verjaardagen van gewone stervelingen komen deze tips goed van pas. Op deze lijst staan een aantal algemene gebruiksvoorwerpen die natuur en milieu minder belasten. De Stichting besteedt bovendien bijzondere aandacht aan goede natuurboeken voor volwassenen en voor kinderen. De lijst met cadeautips is te bekijken op de website van de Stichting Bomen Over Leven: www.bomenoverleven.nl