Voorschotenloop

Training Voorschotenloop

Een nieuw jaar start voor velen vaak met goede voornemens. Populair daarbij zijn stoppen met roken, gezonder eten, en meer bewegen. Wilt u ook meer bewegen en denkt u dan aan hardlopen? Dan is er goed nieuws, want atletiekvereniging Voor schoten ’97 start op 7 januari een hardloopcursus van tien weken voor beginners en voor mensen die het hardlopen opnieuw willen oppakken. Ook hardlopers uit Leidschendam, Stompwijk en Voorburg kunnen aan deze cursus deelnemen.

Beginnersgroep
Onder het motto ´Van niets naar vijf in tien´ start na de jaarwisseling een begin nersgroep als voorbereiding op de Voorschotenloop. In 10 weken van ‘niets’ naar 5 kilometer, dat is wat Voorschoten ´97 aan de deelnemers belooft. De groep gaat draaien vanaf woensdagavond 7 januari, van 19.00 tot 20.00 uur op de atletiek baan aan de Weddeloop in Voorschoten. In de wekelijkse trainingen o.l.v. Harm Klifman en Peter van Geijlswijk wordt systematisch gewerkt aan verbetering van de conditie zodat de deelnemers in staat zijn om op 21 maart de 5 kilometer van de Voorschotenloop op een plezierige manier uit te lopen.

Looptechniek
Maar het blijft niet bij lopen alleen. Tussen het lopen door wordt nuttige infor matie gegeven over kleding, schoeisel, schoenveteren (!), veilig lopen, verant woorde opbouw van de conditie, looptechniek en nog veel meer. De cursuskosten bedragen 25 euro per deelnemer. Daar krijgt u voor: een startbewijs voor de Voorschotenloop, een T shirt, wekelijks een training, en u bent verzekerd bij de KNAU. Niet alleen beginners kunnen zich melden, ook ‘herintreders’ met loop ervaring in het verleden kunnen deze kans benutten om kennis te maken met lopen en trainen in groepsverband en met de atletiekafdeling van Voorschoten ’97. Ook zij zijn dus van harte welkom.

Verbetering record
Voor de ervaren loper is er een alternatief aanbod. Wie zijn tijd op de vijf of tien kilometer wil verbeteren kan terecht bij de trainingen onder leiding van Ed Zijl. Op dinsdag 19.15 uur en op zaterdag 9.00 uur is er anderhalf uur lang een inten sieve training. Een prima kans om het persoonlijk record te verbeteren! Ook aan deze deelname is het bedrag van € 25, verbonden.
Voor nadere informatie kunt u bellen met Harm Klifman, telefoon (071) 561 88 14 of mailen naar hklifman@planet.nl