Meer politietoezicht

Meer politietoezicht in openbaar gebied Leidschendam/Voorburg

Burgemeester M.A.P. van Haersma Buma van Leidschendam/Voorburg en bureauchef van politie W. Helsdingen, bureau Leidschendam/Voorburg, hebben afgelopen donderdag 15 januari hun handtekening gezet onder een convenant dat het inhuren van extra politiesurveillanten door de gemeente regelt. De gemeente wil namelijk meer surveillanten op straat om het toezicht en de handhaving in de openbare buitenruimte te versterken; zij huurt deze extra politiesurveillanten in van de regiopolitie Haaglanden. Het convenant bestrijkt een periode van vier jaar en betreft de inzet van vier surveillanten. De ondertekening van het convenant vond plaats in het winkelgebied aan het Koningin Julianaplein in Voorburg, een van de locaties waar het toezicht wordt geïntensiveerd. De ingehuurde politiesurveillanten waren hierbij aanwezig. Gemeente en politie trekken overigens samen op: de politie zet zelf ook extra surveillanten in.

Specifieke plaatsen
De politiesurveillanten gaan 17 januari van start met hun toezichthoudende taken in de openbare buitenruimte. Het grootste deel van hun tijd zijn ze actief op specifieke plaatsen in de gemeente; zo zijn ze structureel te vinden op de locaties Koningin Julianaplein (Voorburg), Herenstraat, Rembrandtlaan, Fluitpolderplein/de Heuvel en Damcentrum. In het toezicht krijgen overlast en baldadigheid, orde en veiligheid op de weg en de wegenverkeerswetgeving hier de meeste aandacht. Daarnaast kunnen de surveillanten worden ingezet voor specifieke handhaving acties, al dan niet in samenwerking met andere handhavinginstanties, in de omgeving van scholen, op verzamelplaatsen van groepen en in overdekte parkeergarages.

Sociale veiligheid
De aanwezigheid van politiesurveillanten is bedoeld om het gevoel van sociale veiligheid te versterken. Zij spreken mensen aan op hinderlijk of illegaal gedrag, vervullen een signaalfunctie voor gemeentelijke afdelingen en vormen als gastheer of –vrouw voor het publiek een herkenbaar aanspreekpunt. De surveillanten blijven deel uitmaken van het politiekorps Haaglanden en worden door de korpsleiding aangestuurd. Zij blijven minimaal één jaar in dezelfde wijk actief om goed te kunnen inspelen op de in de wijk levende problematiek. Ook worden zij hierdoor een herkenbaar en vertrouwd gezicht voor bewoners, bedrijven en instellingen.