Rookbeleid opnieuw onder de aandacht

Overtreding Tabakswet levert boete op
Rookbeleid opnieuw onder de aandacht

Onlangs heeft het college aan alle instellingen een brief gestuurd om te wijzen op de Tabakswet. De meest recente aanscherping van deze wet geldt sinds 1 januari 2004, en overtreding ervan levert een boete op. In de brief staan alle regels van het rookbeleid nogmaals op een rij, zodat de beheerders van instellingen zelf kunnen bepalen welk (deel van het) rookbeleid op hun accommodatie van toepassing is. Ook waarschuwt de brief voor handhaving van het rookbeleid, en de boetes die beheerders kunnen krijgen als zij het rookbeleid overtreden.

Roken terugdringen
Iedereen weet het: roken is ongezond. Daarom probeert de overheid roken zoveel mogelijk terug te dringen. In de afgelopen jaren is het rookbeleid vanuit het rijk steeds verder aangescherpt in de Tabakswet. Wethouder Beimers van Accom modaties is hier duidelijk over: “Met ingang van 1 januari 2004 mag er in openbare gebouwen niet worden gerookt, heeft iedereen recht op een rookvrije werkplek, en geldt in gebouwen die gesubsidieerd worden door de overheid eveneens een rookverbod; óók als die worden verhuurd aan derden. Ook sigaretten automaten en reclame voor rookwaren zijn nog maar onder zeer bijzondere omstandigheden toegestaan. Maar we zien in de praktijk toch nog veel situaties die niet overeen komen met de wet, vandaar onze brief aan de beheerders. Want het rookbeleid geldt voor iedereen, daar valt niets op af te dingen.”

Verantwoordelijkheid en handhaving
Beheerders van gebouwen en/of werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het rookbeleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij bordjes moeten ophangen waaruit duidelijk blijkt dat er niet mag worden gerookt.
De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) is de aangewezen instantie om het rookbeleid te handhaven; hiervoor worden gespecialiseerde controleurs ingezet. Daarnaast kunnen mensen (anoniem) hun klachten over roken kwijt op twee plaatsen: een gratis klachtenlijn (0800 0488) of op www.rokenendewet.nl. Deze site is opgezet door het ministerie van VWS en de Stichting voor een Rookvrije Toekomst (STIVORO). Overtreding van de Tabakswet levert werkgevers of beheerders een boete op van € 300,00 tot € 2.400,00 per keer.