Aanvraag subsidie eerste aardgasvrije wijk Leidschendam

Een toekomst zonder aardgas. Dat is waar de gemeente Leidschendam-Voorburg zich op voorbereid. In de Transitievisie Warmte (TVW) staat beschreven hoe we stappen zetten in het aardgasvrij maken van wijken. Voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk zien we mogelijkheden om als eerste van het aardgas af te gaan. De wijk ligt immers nabij de Dunea-rivierwaterleiding, waarmee rivierwater naar de duinen wordt vervoerd. Uit dit water kan warmte of koude gehaald worden, die vervolgens gebruikt kan worden om woningen te verwarmen of te koelen. Dit heet met een mooi woord: Aquathermie. The Westfield Mall of the Netherlands maakt nu al gebruik van de Dunea-leiding voor koeling.

Wijkuitvoeringsplannen

Volgend jaar gaat de gemeente starten met het maken van een wijkuitvoeringsplan voor de wijk. Lees er alles over op www.lv.nl/energietransitie.