Alzheimer, samen stoppen we dementie!

de collecteweek is van 7  t/m 13 november

Ieder jaar is de collecteweek ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland! We halen geld op voor onderzoek, naar een toekomst zónder dementie en betere ondersteuning van mensen mét dementie én mantelzorgers.

De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Doorbraken om de ziekte te stoppen zijn van levensbelang. Wij hebben uw gift, méér dan ooit nodig, voor ons doel ‘een toekomst zonder dementie’!

De QR-codes, kunnen op verschillende manieren gescand worden (bijv. met uw telefooncamera). Ze leiden u direct, naar een beveiligde IDEAL-omgeving, van een mobiele bankapp. Standaard staat het bedrag op € 5,00, maar dit kan eenvoudig aangepast worden.  Dit jaar kunnen wij, collectanten, ook zien hoeveel Stompwijk totaal digitaal heeft gedoneerd.

Onze Stompwijkse collectanten zijn reuze fanatiek, hopen dat de Stompwijkers weer  gul geven én . . . . dat we het mooie bedrag van vorig jaar gewoon  gaan overtreffen!

Bij voorbaat, héél hartelijk  dank voor uw gulle gift. En natuurlijk houden wij u op de hoogte van de totale opbrengst!

Namens Alzheimer Nederland,

Coby van Boheemen- Heemskerk, coördinator Stompwijk