Categorie archieven: ingezonden

Stompwijk fleurt weer op

Zaterdag heeft Stompwijk de bloemetjes weer buiten gezet, mede dankzij een flinke club enthousiastelingen. Veel voorwerk was gedaan. De fietsen hebben een servicebeurt gekregen met flink wat verf en herstelwerkzaamheden.

Nieuwe manden zijn geplaatst, en hier gaat onze dank vooral uit naar Marian en Leo Gareman. De bakken rondom de kerk en de Hoge Brug waren ook al geleegd.

Start met koffie en wat lekkers in de tuin. Plan de campagne gemaakt en hierna in kleine clubjes van start gegaan. Koos en Corrie natuurlijk de Knipbrug en de fiets bij het Hubertuspad (mooie naam voor het Van Santenpad, dat officieel niet zo heet maar wel onder deze naam bekend). Leo O., El, Ank, Marian en Leo G. pakten de bakken bij kerk en de brug naar de Zustersdijk aan. Ze pakten en passant de bakken op het balkon van het Dorpspunt mee. Ys ging met Sem starten bij de supermarkt en de Meerlaan, José, Klaas en Martien nabij de Hoge Brug. En Elly en Olivia pakten de fietsen aan.

We denken eraan om de fietsen in een winterstalling te plaatsen, zodat ze beter beschermd zijn tegen weer, wind en rotzakken. Het zijn er vier, dus wie er thuis een plekje heeft? Dan graag een seintje naar mij.

Samen nog een bakkie bij de supermarkt gedaan.

Dank aan Robert (Boon). Extra dank aan Jacqueline Klarenbeek, ze had nog een fiets beschikbaar gesteld voor bij de bord Stompwijk aan het begin van het Oosteinde. Die fiets was immers ook ineens weer verdwenen. Mooie bakjes voor en achter en we kunnen er weer een seizoen tegen aan. De extra fietsmanden zijn gesponsord door Marian en Leo die nog wat Kringloopwinkels afgegaan zijn. Op het laatst hadden we toch nog wat meer manden tot onze beschikking, deze gaan de opslag op voor volgend jaar. Ook die ene mooie die uit de sloot gevist was.

Dank ook aan de sponsoren, groot en klein, omdat immers alle beetjes helpen. Dank aan Trees, Aad en Agnes, Jan en Nel, H. en B. Janson en F.A. van S. voor hun sponsoring. Volgend jaar mag u sponsoren, zo verdelen we de lasten. Je kijkt vast anders als je nu door het dorp fiets en geniet. Zo werken we allemaal aan een mooier en fleuriger dorp. 1000x dank.

Petra Oliehoek- van Es

Inloopbijeenkomst herinrichting Doctor van Noortstraat

Op donderdag 23 mei van 19.00 tot 21.00 uur vindt er in het Dorpspunt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat. U kunt dan binnen lopen en uw reactie geven op het ontwerp van dit plan.

Concept definitief ontwerp

De afgelopen maanden hebben de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer Van der Ven in een bouwteam het voorlopig wegontwerp uitgewerkt tot een concept definitief ontwerp. Hierbij is binnen de kaders van het ontwerp zoveel als mogelijk rekening gehouden met de meldingen, ideeën en suggesties uit het dorp. Deze punten zijn ook besproken in de verschillende overleggen met de klankbordgroep en Adviesraad.

Programma

Tijdens de bijeenkomst informeren medewerkers van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer u over de verschillende zaken rond de herinrichting. Daarbij gaat het concreet over: de ontvangen reacties op de pilot van het eenrichtingsverkeer, de opgave van het hoogheemraadschap met betrekking tot het ophogen van de dijk, de conceptversie voor het definitieve wegontwerp, een overzicht van de rioleringswerken en planning op hoofdlijnen en fasering. Er is natuurlijk ook ruimte voor eventuele andere vragen over het project Bereikbaar Stompwijk.

Reactie op het wegontwerp

U kunt tijdens de inloopbijeenkomst ook uw reactie geven op het wegontwerp door het invullen van een reactieformulier. Ook na de bijeenkomst kunt u nog reageren. Tot 7 juni 2024 kunt u uw vragen of suggesties met betrekking tot de herinrichting van de Doctor van Noortstraat schriftelijk indienen door het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl. Waar mogelijk verwerkt het bouwteam de reacties in de definitieve plannen. Hiervan volgt een terugkoppeling op de projectenwebpagina van de gemeente www.lv.nl/dvn. Als het definitieve wegontwerp gereed is, naar verwachting deze zomer, wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie?

Achtergrondinformatie over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat en wat er tot nu toe is gebeurd vindt u op www.lv.nl/dvn. 

Graag tot ziens op 23 mei!

Namens het Projectteam Bereikbaar Stompwijk

Cyril Parchomov, omgevingsmanager

MS stopt niet zonder uw bijdrage…

In de week van 27 mei t/m 1 juni organiseert het Nationaal MS fonds de landelijke huis aan huis collecte.

Er zijn in Nederland ruim 25.000 mensen met MS, een ongeneeslijke zenuwziekte. Dit aantal neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Iedere dag krijgt iemand de diagnose MS.

MS kunnen we dankzij medicijnen al remmen, maar een oplossing is er (nog) niet. Daar kunnen we verandering in brengen.

Samen met onderzoekers, donateurs, collectanten en iedereen die mensen met MS een warm hart toedraagt, kunnen we de generatie zijn die MS weet te stoppen. Voorgoed!

Geef aan de collectant van het Nationaal MS fonds. Iedere donatie -groot of klein- is welkom!

De collectant van het Nationaal MS fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo

Geen contant geld? Geen probleem. U kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren via de iDEAL-QR code op het legitimatiebewijs van de collectant.

Liever overmaken?

Geef onder vermelding van ‘collecte’ op NL RABO 0336272839

Het stopt bij jou.

Het stopt bij ons.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Groetjes namens het MS fonds, Hélène vd Bosch

(coördinator MS fonds in Stompwijk)

Uitje naar de kaasboerderij

Vandaag gingen we met de Zonnebloem naar de kaasboerderij in de Weipoort Zoeterwoude. Nadat we allemaal op waren gehaald en aan tafel zaten, begonnen we met een lekkere gezellige lunch. Er was veel belangstelling vanuit Stompwijk. Na de lunch kregen we duidelijke uitleg van de eigenaar.

Het hele proces kwam ter sprake van kalf tot kaas. Ook over de vroegere  bereiding. Er was toen immers geen stroom, waterleiding enz. Alles moest  met de hand,  zoals het melken van de koeien, maaien en het bemesten van het land. We gingen daarna alles bekijken.

In het lokaal waar de kazen op tafel lagen, konden we raden hoeveel liter melk er nodig was voor één kilo kaas. De meesten wisten dat wel. Dat was dus 10 liter melk. Op deze boerderij hebben ze patent op de beroemde hartjes kaas.

Het zonnetje was intussen weer gaan schijnen zodat het heerlijk weer was geworden om even langs (en in) de stallen te lopen. Daarna konden we  in het winkeltje inkopen doen. Een paar jaar geleden was onze koningin ook op bezoek.

Omstreeks half vier gingen we weer naar huis, na een heel gezellige en leerzame middag.

Met heel veel dank aan onze vrijwilligers, groetjes, Ria van Dijk

Jonge benen gevraagd

Zaterdag gaan we de geraniumbakken vullen.

De geraniums zijn besteld en de financiering is bijna rond. Vele donateurs hebben zich spontaan gemeld, waarvoor onze hartelijk dank aan Pdro, Lenie, Olivia en Boudewijn, Susan, Mieke, Gerrit, Anja, Mijke en José. Samen sterk. Fonds 1818 zorgde voor een stevige basis voor de geraniums.

Wat is er nodig voor zaterdag:

Oude, nieuwe fietsen, er is er helaas weer één spoorloos verdwenen… , mandjes of kistjes om achterop te plaatsen (mag worden afgegeven op Dotterbloem 1). Vele handen om het werk lichter te maken, ook het voor het verven van de fietsen. Verder zoeken we sterke benen die de trap op en af kunnen en nog wat sponsoren voor de laatste loodjes op: NL72 INGB0751156345, o.v.v. geraniums.

We verzamelen om 10.00 uur in de tuin van Dotterbloem 1 voor de start met koffie.

Tot zaterdag, Petra Oliehoek- van Es