Spreekuur gebiedsregisseur Stompwijk

Vindt u het belangrijk dat Stompwijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente? Of goede ideeën voor uw buurt? Dan kunt u terecht bij gebiedsregisseur Penchi Harteveld. Zij kent uw straat, buurt en de wijk en weet wat er leeft onder inwoners. Ook staat zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijkt Penchi Harteveld graag naar wat er nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij kunnen ondersteunen. 

Voor welke onderwerpen kunt u terecht op het spreekuur?

U kunt met veel zaken op het spreekuur van de gebiedsregisseur terecht, zolang het de leefbaarheid in de wijk of buurt of groepen inwoners aangaat. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het groen, het verkeer, het spelen of de veiligheid. Wilt u iets voor uw woonomgeving of buurtbewoners doen of organiseren? En heeft u daar vragen over? Neem ook dan gerust contact op, de gebiedsregisseur kan u ook daar verder mee helpen.

Wanneer is het spreekuur?

Gebiedsregisseur Penchi Harteveld houdt iedere eerste maandag van de maand een spreekuur voor inwoners van Stompwijk. Het eerstvolgende spreekuur is maandag 1 november van 11:00 tot 13:00 uur in ‘t Dorpspunt.


Op 1 november sluit van 11:00 tot 12:00 uur ook een medewerker van welzijnsorganisatie Woej aan. Woej biedt onder meer ouderenwerk, mantelzorgondersteuning, het ontmoetingscentrum en hulp bij financiën, administratie en juridische vragen. Daarnaast zijn er tal van activiteiten waar u aan deel kunt nemen als gezamenlijke eetprojecten en sport en creatieve activiteiten. Ook is er een vervoersdienst, voor iedereen die niet meer zo mobiel is, maar er toch eens uit wil. Bijvoorbeeld naar familie, vrienden, een winkel of de huisarts.

Waar kunt u terecht met andere onderwerpen?

Informatie over en aanvraagmogelijkheden voor voorzieningen die alleen u persoonlijk aangaan, zoals een bouwvergunning, uitkering of belastingaanslag, vindt u op www.lv.nl. U kunt ook het Servicecentrum Leidschendam van de gemeente bellen via 14 070.