Werkzaamheden Veenpoldersweg

Vanaf 17 januari start aannemer KWS Infra met de afbouwwerkzaamheden aan de Veenpoldersweg. Deze betreffen de aanleg van het kruispunt Veenpoldersweg/Huijssitterweg en van het wegvak parallel aan de Westeinderweg. De eerste weken gaat het voornamelijk om grond- en drainagewerkzaamheden. Vanaf medio februari wordt er geheid en beton gestort. Bij elkaar duren de werkzaamheden tot en met de openstelling van de weg ongeveer 5 tot 6 maanden.

Het bouwverkeer wordt vanaf beide zijden door middel van borden via de Veenpoldersweg geleid. Dit betekent dat er in beginsel geen bouwverkeer voor deze werkzaamheden over de Doctor van Noortstraat rijdt.

Gedurende de periode van de werkzaamheden dient u rekening te houden met een tweetal (zo kort mogelijke) afsluitingen. Een afsluiting is nodig om het kruispunt Veenpoldersweg/Huijssitterweg te kunnen maken, de andere voor de aanleg van het kruispunt Veenpoldersweg/Westeinderweg. Over de precieze tijd en periode van afsluiting wordt u nader geïnformeerd. De omleidingen daarvoor worden met borden aangegeven.

Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u daarover contact opnemen met de omgevingsmanager van Bereikbaar Stompwijk, de heer Ad de Hoon, via telefoonnummer 06 53 79 44 55.