Plan warmteleiding ter inzage

Er moet een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden komen, via Leidschendam-Voorburg. De leiding komt ter hoogte van de Kostverlorenweg de gemeente binnen. Er zijn dan twee varianten om de Stompwijksevaart te kruisen, waarna de leiding langs de A4 verder loopt tot aan de aansluiting met de RijnlandRoute.

Dat blijkt uit de Notitie reikwijdte en detailniveau die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ter inzage hebben gelegd. Eind dit jaar moet een voorkeursalternatief gekozen worden. Eind 2023 valt een definitief besluit als ook een milieueffectrapportage voorhanden is.

Variant 1 voor de kruising Stompwijksevaart is Kostverlorenweg, afbuigen naar het zuidoosten (langs Groote Tocht) om na 500 meter terug te buigen naar de A4 (onder langs de drie Stompwijkse molens). Woningen en bedrijven aan de Stompwijkseweg worden zo gemeden, er is minder overlast, kruising van de Stompwijksevaart is makkelijk.

Variant 2 voor de kruising Stompwijksevaart is Kostverlorenweg en dan meteen naar de A4 langs de kruising Middenweg/Tol/Stompwijkseweg. Woningen en bedrijven hebben last van de werken die ook complexer zijn dan bij variant 1.

Voor de leiding is een strook van tien meter breedte nodig: twee meter voor de leiding zelf en twee maal vier meter als beschermingszone aan de beide kanten. De aanleg duurt twee jaar. De leiding krijgt een capaciteit van 100 Mwth (megawatt thermische energie). Daarvan is 40 bestemd voor Leiden, de rest voor andere gemeenten langs de leiding zoals Leidschendam-Voorburg.

Voor de aanleg langs de A4 ligt nog wel een alternatief op tafel: bij Leidschendam-Zuid onder de A4 en Vliet door om vervolgens schuin richting A44/Leiden-West te lopen. Dat is een kortere route dan via de A4 en RijnlandRoute. Er zijn echter meer problemen bij de aanleg: meer obstakels, cultuurhistorische waarden, archeologische waarden, geen aansluiting Zoeterwoude en Leiderdorp.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de provincie eerder op twee bouwprojecten gewezen die van belang zijn bij de aanleg van de leiding: de komst van een recreatief knooppunt (De Tureluur) bij de kruising Middenweg/Tol/Stompwijkseweg en de geplande verbreding van de A4 inclusief bouw van een geluidscherm.