Nieuwe coalitie en Stompwijk

Nieuwe coalitie en Stompwijk

De coalitie VVD, GBLV en D66 kan van start. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de benoeming van de vijf wethouders: Astrid van Eekelen en Philip van Veller (beiden VVD), Bianca Bremer en Jeffrey Keus (beiden GBLV) en Marcel Belt (D66). Wat staat er in het coalitieakkoord specifiek over Stompwijk?

· voor de vitaliteit van Stompwijk is het belangrijk woningbouw mogelijk te maken. In samenspraak met inwoners en andere betrokkenen worden de mogelijkheden bepaald,

· speciale aandacht voor het buitengebied. Er wordt ingezet op een vitaal platteland met (agrarische) bedrijven die bijdragen aan de groene omgeving,

· er komt een omgevingsvisie inclusief het buitengebied, met speciale aandacht voor ontwikkelmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. De omgevingsvisie wordt in nauwe samenspraak met bewoners en ondernemers in het buitengebied opgesteld. In de visie wordt de groene bestemming van het buitengebied vastgelegd,

· ruimte voor agrarische ondernemers voor bedrijfsontwikkeling zodat een groene en aantrekkelijke omgeving behouden blijft,

· bedrijven en organisaties actief in recreatie en toerisme, kunnen op steun rekenen,

· de agrarische- en tuinbouwsector in het buitengebied verdient aparte aandacht als toegangspoort tot het Groene Hart. De agrarische sector moet behouden blijven maar wel toekomstproof worden,

· optimaal  profiteren van het Nationaal programma landelijk gebied,

· de gemeente speelt een actieve rol in het Groene Hart-beleid,

· er  komt meer aandacht voor kavelruil en ontsluiting gericht op een efficiënte (agrarische) bedrijfsvoering,

· de coalitie formuleert voor het buitengebied en Stompwijk een economisch beleid gericht op tuinbouw en agrarische sector,

· fiets- en wandelpaden alsmede mtb-trails door Stompwijk, het Groene Hart en Vlietland zijn belangrijk mét goede bewegwijzering naar recreatieve bezienswaardigheden én met aandacht voor het groene karakter van het buitengebied,

de coalitie gaat voor een nauwe samenwerking met de Adviesraad Stompwijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.