Categoriearchief: Energietransitie

Stompwijk energieneutraal 2030!

Zoals iedereen waarschijnlijk weet, maar wat nu nog een ver-van-ons-bed-show lijkt, is de overheid voornemens om in 2050 de gaskraan dicht te draaien. Daarom worden er nu reeds binnen verschillende gemeenten proeftuinen gebouwd waarbij de doelstelling is wijken aardgas-vrij te maken in 2030, en dus ook in Gemeente Leidschendam-Voorburg. Stompwijk behoort niet tot deze wijken. Aan de ene kant is dat natuurlijk gunstig omdat men niet verplicht een bepaalde richting op wordt geduwd, maar het geeft ons ook wat minder sturing in de richting van verduurzaming. De adviesraad zag dit dan ook als een kans om het heft in eigen handen te nemen en te gaan inventariseren bij de bewoners van Stompwijk wat hun visie is. Dit doen we samen met Energie Common, een coöperatie die zich inzet voor de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg om deze te helpen met het besparen van energie en over te stappen op duurzame energie.

In een eerste bespreking werd er gebrainstormd over verschillende opties van verduurzamen. Denk hierbij aan het goed isoleren van huizen tot het aanleggen van een warmtenetwerk richting Stompwijk. Een conclusie van deze avond was wel dat alle deelnemers dit initiatief als een kans zagen om de gehele deelgemeente Stompwijk energieneutraal te krijgen op de manier zoals Stompwijk dit wil. Wel zag men ook obstakels zoals contact met netwerkbeheerders en de gemeente.

Op 24 mei was er in het Dorpspunt een de tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond hebben we vier projectgroepen gevormd voor:
– pilot lokaal warmtenet met zonneboilers Oostvlietweg
– energieopwekking (zon/wind)
– overkoepelende visie/gemeentelijk contact

Deze groepen zijn zo ingedeeld dat we op korte termijn een slag kunnen slaan, en dat we ons kunnen voorbereiden op onderwerpen die een wat langere termijnvisie nodig hebben. Op de website zullen wij een aparte groep energietransitie maken waar updates over de lopende projecten zullen worden gepresenteerd. Ter inspiratie is hier nu de powerpoint presentatie gevoegd van de laatste bespreking. Mocht u de eerste twee besprekingen gemist hebben, maar wel interesse hebben mee te denken, neem dan contact op met de adviesraad. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 28 Juni om 20:00 in het Dorpspunt.