Kermis 2002 zondag 21 juli

Na afloop van de ponyrace is het de beurt aan CELETO. Zij staan garant voor een snel biertje en hebben natuurlijk de grootste lol bij de prijsuitreiking van de wisselbeker die gewonnen kan worden na het “Nep-gokken”

Avondfietsvierdaagse 2002

Avondfietsvierdaagse 2002 T.C.Stompwijk
Stompwijkse avondfietsvierdaagse “KLAVERTJE VIER”op valreep een succes
Dinsdagavond om 17.30 uur aanschouwde de organisatie met trieste ogen het weer aan. De regen viel met bakken naar beneden en om 18.30 uur zou de start zijn van de vijfde editie van avondfietsvierdaagse Klavertje Vier. Voorzitter Nico van Vliet zag het somber in en probeerde nog in overleg deze vierdaagse te verdagen naar één week verder. Qua organisatie was dit niet mogelijk.
Nog geen anderhalf uur later reden onder buitengewone omstandigheden zo’n 170 deelnemers/sters de eerste route. Zo snel kan het dus veranderen en met uitzicht op vast en bestendiger weer, de voorspelling dat het vrijdag zou gaan regenen daarbij genegeerd, werd dit 1e lustrum van de avondfietsvierdaagse met een record aantal deelnemers een succes.
“Klavertje vier” startte vanuit sporthal Meerhorst en dinsdagavond begonnen dus 170 deelnemers aan het 1e blaadje over 28 km. Randje Zoetermeer, Nootdorp, Den Haag en Leidschendam waren in de route verwerkt. Woensdagavond reden wederom zo’n 170 fanatieke fietser/sters door Leidschendam, Wassenaar, Leiden en Voorschoten het 2e blaadje over een afstand van 29,5 km. Donderdagavond werd met een record aantal deelnemers van 180 fietsers een bezoek gebracht aan Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk en Zoeterwoude dorp en het 3e blaadje had een lengte van precies 25 km. De afsluitende vrijdagavond hadden, onder dreiging van naderende regen, toch nog 160 personen hun fiets gepakt om het laatste blaadje van het klaverblad te volbrengen. Ook deze route had een lengte van 25 km en werd Zoetermeer, Benthuizen, Gelderswoude, Weipoort en Zoeterwoude aangedaan.
Stompwijk ligt centraal tussen deze plaatsen in en vormt een uitstekende uitgang naar fietsroutes in dit groene hart. De organisatie toetste aan de enthousiaste reacties bij de deelnemers, een bijzondere tevredenheid. Dit stemde hun goed en is wellicht een voorbode om het volgend jaar nog enthousiaster aan te pakken.
De vier stempelposten in de parcours waren bij molen De Vang in Nootdorp, Café Maaldrift in Wassenaar, Eet Café Rijnegom in Zoeterwoude Rijndijk,die tijdelijk de hoeveelheid koffieklanten niet aan kon en de ijsboerderij van Peter en Nel de Jong in De Weipoort. De laatstgenoemde stelde hun schuur beschikbaar en verzorgde de koffie en andere lekkernijen. Hun specialiteit is zelf gemaakt ijs maar de verkoop ervan werd door de weeromstandigheden op een laag pitje gezet. Desondanks spraken de deelnemers hun lof uit over deze prima georganiseerde locatie.
Drijfnat kwamen vrijdagavond de deelnemers binnen en was het wachten op de laatste twee deelnemers die om kwart vóór tien onder luid applaus binnenstapten. Toen begon een lotterij waarin de Toerclub vijf Elfdorpentocht T-shirts beschikbaar stelden, aansluitend een officieel gedeelte, waarin Voorzitter Nico van Vliet woorden van dank uitsprak en de jongste en oudste deelnemers huldigde. Dit waren Ian den Hartog, Jan v.d. Bos en Mevr. Waayer – van den Bosch resp. 6, 84 en 82 jaar. Dhr v.d.Bos dankte persoonlijk de organisatie en gaf de aanwezige nog enige tips mee, want dat kan je als zo oud ben.
Ondergetekende reikte de winnaar van de prijsvraag een prijs uit. Ook dit jaar heeft de Toerclub een prijsvraag op elke routebeschrijving gedrukt. Het ging om het vinden van het adres van een voordeur die op de routebeschrijving stond. Zo’n prijsvraag geeft tussen de deelnemers heel wat hilariteit, daar men elkaar regelmatig op een verkeerd spoor probeerde te brengen. Uiteindelijk hadden nog heel wat mensen de prijsvraag goed beantwoord en werd het formulier van Petra Oliehoek – van Es, redactielid van de DK, als winnares uit de bus getrokken.
Na dit officiële gedeelte kon de Toerclub zich zelf nog een optreden van een muziekkant veroorloven.
Daarmee was de gezelligheid op de laatste avond gewaarborgd en kan de organisatie terug kijken op een zeer geslaagde avondfietsvierdaagse.
De organisatie dankt sponsor Firma Janson en Cees Luiten voor het ophangen en afhalen van het spandoek, Gerard Olsthoorn voor de bediening in de kantine, Stompwijk ’92 voor gebruikmaking van de kantine, Max van Dijk en u voor uw deelname en hoopt erop dat u er volgend jaar weer bij bent. Laten we hopen met goed fietsweer. Namens de Organisatie, Frans Oliehoek

Belofte maakt schuld

Het zal zo’n 1,5 jaar geleden zijn dat Greet Kerkvliet-Overdevest haar schilderijen exposeerde in het Dorpshuis. In de Dorpsketting is hier toen aandacht aan besteed. Ze vertelde dat ze van plan was de opbrengst van een schilderij aan de kerk te schenken.
Dat is inmiddels gebeurd. De opbrengsteind vorig jaar was ƒ 700,- en dat klinkt beter dan het bedrag in euro’s. Daarbij is er inmiddels nog rente gekomen. Dus wat in het vat zit verzuurt niet en deze belofte maakt dus ook geen schuld. Het bedrag is alleen maar hoger geworden, ondanks de lage rente. Groots gebaar Greet!
Petra

CDA investeert in leefbaarheid burger

CDA: investeren in leefbaarheid voor de burger
De CDA-fractie zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad voorstellen om de beperkte vrije ruimte in de begroting vooral te besteden voor kleine projecten die de leefbaarheid in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk bevorderen. “Investeren voor mensen: in een sportveld, fietsenstallingen, voorzie-ningen voor de jeugd, naschoolse opvang en steun aan het Hospice. Dat zijn zaken waar het CDA in Leidschendam-Voorburg extra prioriteit wil leggen”, dat zegt CDA-fractievoorzitter Peter van Ostaijen. Gebrek aan ruimte is een centraal pro-bleem voor veel verenigingen en groepen van mensen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Sportclubs willen er een extra veld bij, jongeren en ouderen willen een plek voor zichzelf en scholen willen extra voorzieningen. Niet alles is moge-lijk, want de financiën zijn beperkt. Maar het CDA is van mening dat daar waar enigszins de mogelijkheid bestaat, de gemeente moet bijspringen. Lang niet altijd hoeft dat te gebeuren met geld. De gemeente kan ook gewoon behulpzaam zijn door het vlot verlenen van vergunningen en door te helpen bij het opstellen van plannen door particulieren. Mensen kunnen ook veel zèlf, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft dan een stimulerende rol.
Concreet zal de CDA fractie, met steun van andere partijen, een plan indienen om bij de hockeyclub Cartouche een miniveld voor de jongste spelers mogelijk te ma-ken. Extra fietsenstallingen moeten er komen bij winkels, bij scholen en stations. Overal waar mensen veilig hun fiets willen wegzetten. Extra steun ook voor het Hospice in Voorburg zodat dat open kan blijven, met de steun van vele vrijwilli-gers. Opvang voor tieners die het moeilijk hebben en ouderen die wat meer gezel-ligheid willen. Daarvoor zijn kleine bedragen nodig. Steun ook voor het museum Swaensteijn, om ook in de nieuwe gemeente het culturele erfgoed goed te kunnen bewaren. Op 16 juli wordt voor het eerst één begroting voor de gehéle nieuwe ge-meente Leidschendam Voorburg in de gemeenteraad besproken. CDA wethouder Eppe Beimers heeft hier hard aan gewerkt met zijn ambtenaren. Het CDA wil haar voorstellen zo veel mogelijk met steun van andere partijen realiseren en daarvoor in ruil ook steun geven aan de plannen van die andere fracties. “Een goede samen-werking in de politiek is nodig”, zo zegt CDA fractievoorzitter Peter van Ostaijen. “Op die manier kunnen we de voordelen van de nieuwe gemeente benutten. Het gaat er om voor de burgers zaken te regelen. Daar is de gemeente voor. En bij de behandeling van de Voorjaarsnota willen we dat laten zien”.
Meer informatie:Peter van Ostaijen, fractievoorzitter, 070 – 327 3777.
Annemarie van der Krabben, raadslid, tel. 070 – 387 3388

Dorp van het dorstige hert