Avondfietsvierdaagse 2002

Avondfietsvierdaagse 2002 T.C.Stompwijk
Stompwijkse avondfietsvierdaagse “KLAVERTJE VIER”op valreep een succes
Dinsdagavond om 17.30 uur aanschouwde de organisatie met trieste ogen het weer aan. De regen viel met bakken naar beneden en om 18.30 uur zou de start zijn van de vijfde editie van avondfietsvierdaagse Klavertje Vier. Voorzitter Nico van Vliet zag het somber in en probeerde nog in overleg deze vierdaagse te verdagen naar één week verder. Qua organisatie was dit niet mogelijk.
Nog geen anderhalf uur later reden onder buitengewone omstandigheden zo’n 170 deelnemers/sters de eerste route. Zo snel kan het dus veranderen en met uitzicht op vast en bestendiger weer, de voorspelling dat het vrijdag zou gaan regenen daarbij genegeerd, werd dit 1e lustrum van de avondfietsvierdaagse met een record aantal deelnemers een succes.
“Klavertje vier” startte vanuit sporthal Meerhorst en dinsdagavond begonnen dus 170 deelnemers aan het 1e blaadje over 28 km. Randje Zoetermeer, Nootdorp, Den Haag en Leidschendam waren in de route verwerkt. Woensdagavond reden wederom zo’n 170 fanatieke fietser/sters door Leidschendam, Wassenaar, Leiden en Voorschoten het 2e blaadje over een afstand van 29,5 km. Donderdagavond werd met een record aantal deelnemers van 180 fietsers een bezoek gebracht aan Leiderdorp, Zoeterwoude Rijndijk en Zoeterwoude dorp en het 3e blaadje had een lengte van precies 25 km. De afsluitende vrijdagavond hadden, onder dreiging van naderende regen, toch nog 160 personen hun fiets gepakt om het laatste blaadje van het klaverblad te volbrengen. Ook deze route had een lengte van 25 km en werd Zoetermeer, Benthuizen, Gelderswoude, Weipoort en Zoeterwoude aangedaan.
Stompwijk ligt centraal tussen deze plaatsen in en vormt een uitstekende uitgang naar fietsroutes in dit groene hart. De organisatie toetste aan de enthousiaste reacties bij de deelnemers, een bijzondere tevredenheid. Dit stemde hun goed en is wellicht een voorbode om het volgend jaar nog enthousiaster aan te pakken.
De vier stempelposten in de parcours waren bij molen De Vang in Nootdorp, Café Maaldrift in Wassenaar, Eet Café Rijnegom in Zoeterwoude Rijndijk,die tijdelijk de hoeveelheid koffieklanten niet aan kon en de ijsboerderij van Peter en Nel de Jong in De Weipoort. De laatstgenoemde stelde hun schuur beschikbaar en verzorgde de koffie en andere lekkernijen. Hun specialiteit is zelf gemaakt ijs maar de verkoop ervan werd door de weeromstandigheden op een laag pitje gezet. Desondanks spraken de deelnemers hun lof uit over deze prima georganiseerde locatie.
Drijfnat kwamen vrijdagavond de deelnemers binnen en was het wachten op de laatste twee deelnemers die om kwart vóór tien onder luid applaus binnenstapten. Toen begon een lotterij waarin de Toerclub vijf Elfdorpentocht T-shirts beschikbaar stelden, aansluitend een officieel gedeelte, waarin Voorzitter Nico van Vliet woorden van dank uitsprak en de jongste en oudste deelnemers huldigde. Dit waren Ian den Hartog, Jan v.d. Bos en Mevr. Waayer – van den Bosch resp. 6, 84 en 82 jaar. Dhr v.d.Bos dankte persoonlijk de organisatie en gaf de aanwezige nog enige tips mee, want dat kan je als zo oud ben.
Ondergetekende reikte de winnaar van de prijsvraag een prijs uit. Ook dit jaar heeft de Toerclub een prijsvraag op elke routebeschrijving gedrukt. Het ging om het vinden van het adres van een voordeur die op de routebeschrijving stond. Zo’n prijsvraag geeft tussen de deelnemers heel wat hilariteit, daar men elkaar regelmatig op een verkeerd spoor probeerde te brengen. Uiteindelijk hadden nog heel wat mensen de prijsvraag goed beantwoord en werd het formulier van Petra Oliehoek – van Es, redactielid van de DK, als winnares uit de bus getrokken.
Na dit officiële gedeelte kon de Toerclub zich zelf nog een optreden van een muziekkant veroorloven.
Daarmee was de gezelligheid op de laatste avond gewaarborgd en kan de organisatie terug kijken op een zeer geslaagde avondfietsvierdaagse.
De organisatie dankt sponsor Firma Janson en Cees Luiten voor het ophangen en afhalen van het spandoek, Gerard Olsthoorn voor de bediening in de kantine, Stompwijk ’92 voor gebruikmaking van de kantine, Max van Dijk en u voor uw deelname en hoopt erop dat u er volgend jaar weer bij bent. Laten we hopen met goed fietsweer. Namens de Organisatie, Frans Oliehoek

Belofte maakt schuld

Het zal zo’n 1,5 jaar geleden zijn dat Greet Kerkvliet-Overdevest haar schilderijen exposeerde in het Dorpshuis. In de Dorpsketting is hier toen aandacht aan besteed. Ze vertelde dat ze van plan was de opbrengst van een schilderij aan de kerk te schenken.
Dat is inmiddels gebeurd. De opbrengsteind vorig jaar was ƒ 700,- en dat klinkt beter dan het bedrag in euro’s. Daarbij is er inmiddels nog rente gekomen. Dus wat in het vat zit verzuurt niet en deze belofte maakt dus ook geen schuld. Het bedrag is alleen maar hoger geworden, ondanks de lage rente. Groots gebaar Greet!
Petra

CDA investeert in leefbaarheid burger

CDA: investeren in leefbaarheid voor de burger
De CDA-fractie zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad voorstellen om de beperkte vrije ruimte in de begroting vooral te besteden voor kleine projecten die de leefbaarheid in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk bevorderen. “Investeren voor mensen: in een sportveld, fietsenstallingen, voorzie-ningen voor de jeugd, naschoolse opvang en steun aan het Hospice. Dat zijn zaken waar het CDA in Leidschendam-Voorburg extra prioriteit wil leggen”, dat zegt CDA-fractievoorzitter Peter van Ostaijen. Gebrek aan ruimte is een centraal pro-bleem voor veel verenigingen en groepen van mensen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Sportclubs willen er een extra veld bij, jongeren en ouderen willen een plek voor zichzelf en scholen willen extra voorzieningen. Niet alles is moge-lijk, want de financiën zijn beperkt. Maar het CDA is van mening dat daar waar enigszins de mogelijkheid bestaat, de gemeente moet bijspringen. Lang niet altijd hoeft dat te gebeuren met geld. De gemeente kan ook gewoon behulpzaam zijn door het vlot verlenen van vergunningen en door te helpen bij het opstellen van plannen door particulieren. Mensen kunnen ook veel zèlf, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft dan een stimulerende rol.
Concreet zal de CDA fractie, met steun van andere partijen, een plan indienen om bij de hockeyclub Cartouche een miniveld voor de jongste spelers mogelijk te ma-ken. Extra fietsenstallingen moeten er komen bij winkels, bij scholen en stations. Overal waar mensen veilig hun fiets willen wegzetten. Extra steun ook voor het Hospice in Voorburg zodat dat open kan blijven, met de steun van vele vrijwilli-gers. Opvang voor tieners die het moeilijk hebben en ouderen die wat meer gezel-ligheid willen. Daarvoor zijn kleine bedragen nodig. Steun ook voor het museum Swaensteijn, om ook in de nieuwe gemeente het culturele erfgoed goed te kunnen bewaren. Op 16 juli wordt voor het eerst één begroting voor de gehéle nieuwe ge-meente Leidschendam Voorburg in de gemeenteraad besproken. CDA wethouder Eppe Beimers heeft hier hard aan gewerkt met zijn ambtenaren. Het CDA wil haar voorstellen zo veel mogelijk met steun van andere partijen realiseren en daarvoor in ruil ook steun geven aan de plannen van die andere fracties. “Een goede samen-werking in de politiek is nodig”, zo zegt CDA fractievoorzitter Peter van Ostaijen. “Op die manier kunnen we de voordelen van de nieuwe gemeente benutten. Het gaat er om voor de burgers zaken te regelen. Daar is de gemeente voor. En bij de behandeling van de Voorjaarsnota willen we dat laten zien”.
Meer informatie:Peter van Ostaijen, fractievoorzitter, 070 – 327 3777.
Annemarie van der Krabben, raadslid, tel. 070 – 387 3388

Kortebaan Draverij Voorschoten

Kortebaan Draverij Voorschoten
op prachtige nieuwe baan
Op maandag 29 juli 2002 is het weer paardenmarkt in Voorschoten. Tijdens deze dag zal in de middag de jaarlijkse korte baandraverij op het verlengde van de Prins Bernhardlaan, de van Beethovenlaan georganiseerd worden. Door de slechte staat waarin de bestrating van de Prins Bernhardlaan zich bevindt, is het niet mogelijk hier een kortebaan draverij te organiseren. Het comité heeft in nauw overleg met de gemeente Voorschoten besloten het verlengde van de Prins Bernhardlaan, de van Beethovenlaan tot nieuwe baan te kiezen. De start zal voor het eerst deze middag klinken om 13.30 uur. De baan is open vanaf 12.00 uur. Tijdens de eerste omloop zal door een deskundige jury de mooiste combinatie van paard en ruiter worden verkozen. De winnaar krijgt een prachtig paardendeken aangeboden door de ING bank Voorschoten. Aan de draverij kunnen maximaal 24 paarden deelnemen. Een dag voor de draverij zal het exacte aantal deelnemende paarden bekend worden gemaakt. Wij hopen op een vlot verloop van de koers en verwachten voor 18.00 uur de winnaar van de Voorschotense kortebaandraverij 2002 te kunnen huldigen. Voor de winnaar ligt een prijs van € 2.270,- klaar en de trofee “kampioendraver van Voorschoten 2002” .Het totaal beschikbare prijzengeld is ruim € 4.780,-. Als speciaal evenement hebben we dit jaar een draverij tussen vier pony s, bereden door plaatselijke pikeurs. Deze ponyraces zullen tussen de omlopen plaats vinden. De toegang tot de baan is de gehele middag gratis. Nabij de finish is er een tribune aanwezig en uiteraard zijn er diverse consumptiegelegenheden langs de baan te vinden. Uiteraard kunt u tijdens deze middag een gokje wagen bij de totalisator van Autototo. Voor het bijhouden van het verloop van de draverij is een programma van belang. In het programma worden alle deelnemende paarden, pikeurs, eigenaars van de paarden en de uitslagen van de eerder dit jaar verreden koersen vermeld. Het programma kost slechts € 3,-. In het programma vindt u tevens een waardebon van € 1,50 te gebruiken voor het spelen van winnend bij de totalisator voorafgaand aan de derde omloop. Tijdens de paardenmarkt en op de baan kunt u loten kopen voor € 0,50 en zodoende meedoen met de verloting van een geldprijs van € 450,- een fiets, een radio en een aantal flinke kazen. Tevens stelt Hoogvliet supermarkten 5 waarde-bonnen van elk € 50,- ter beschikking, te besteden bij Hoogvliet supermarkten. De trekking van de winnende loten vindt om ongeveer 16.00 uur plaats op de baan door notaris Delahaije uit Voorschoten. Het comité Paardensport hoopt op goed weer, veel belangstelling en een spannend verloop van de draverij op 29 juli 2002. Comité Paardesport Voorschoten
Inlichtingen bij de secretaris J:G Waaijer, tel 071-5764572 en voorzitterA..L van Niet 071-5616431.

Muizenissen

Muizenissen

Het typen gaat me moeilijk af omdat zoon Sil steeds een zonnebril op mijn neus probeert te drukken…Vandaag speelt hij namelijk ‘de Bluesbrothers’ of iets dergelijks en ik ben Elwood. Gelukkig is het een oude zonnebril en is het niet erg…oh, nu spelen we draaimolentje want hij draait steeds aan mijn bureaustoel…Hij is vast aan het oefenen voor de komende Kermis!
Die zonnebril komt uit een speelemmer waar allerlei resten van speelgoed in liggen. Door de jaren heen verdwijnen er wel eens een aantal onderdelen van speelgoed en wat er van over blijft komt dan in de emmer. We hebben wel eens een poging gedaan om die resten voorgoed te laten verdwijnen omdat het een emmer is van grote ergernis. Sil kiept hem namelijk zo’n zes keer per week om en dan liggen wij weer een uurtje over de vloer te graaien om alles weer terug in de emmer te gooien…Maar als we dat doen dan komen er drie knapen in opstand. Ze weten namelijk precies wat de inhoud is en volgens de heren hebben ze altijd wel iets nodig….Wat dat betreft ben ik precies hetzelfde. Mijn schuur ligt ook vol met dingen waarvan de oorsprong niet meer te achterhalen is, maar altijd nog eens van pas kan komen. Zo ook dit weekend. Mijn scooter was namelijk overleden….Ik had in de afgelopen weken al twee keer stil gestaan, ergens halverwege Leidschendam, en na enige reparaties gaf hij uiteindelijk definitief de geest. Maar een vriend van mij zei dat ‘hij ‘m wel effe zou maken’. Zaterdagmiddag zijn we er mee begonnen en ’s avonds lag de scooter in tweehonderd onderdelen, verspreidt over de werkbank van de schuur die voor de gelegenheid weer eens een keer geruimd was. Aarzelend vroeg ik of hij er wel zeker van was hoe hij al die onderdelen, keringen, krukaslagers en cilinderkoppen, weer in elkaar kon krijgen, maar dat was geen probleem voor hem. Nu heeft hij ooit eens op de Zeevaartschool gezeten en daar voor Machinist geleerd, maar een scooter is geen boot en een boot is geen scooter!
Zondag hebben we al die onderdelen schoongemaakt en kwamen we erachter dat een paar kleine onderdeeltjes vervangen moesten worden en die bleken terug te vinden in mijn ‘rommelemmer’. Zo zie je maar! Toch gaan we de rommelemmer van de jongens een keer ‘kwijtraken’. We gaan namelijk binnen enkele maanden verhuizen en dat is dan een mooie gelegenheid om de grote verdwijntruc plaats te laten vinden.
Ja, daar kan de goochelaar van Stomppop niet tegen op!
(P.S. Prettige Paardendagen!) Arjen Veldhuizen

Dorp van het dorstige hert