22 juli geen Dorpsketting

In de week van 22 juli 2002
(maandag na de kermis) komt er
geen Dorpsketting uit.

Bezorgers,
Zoekt u, als u met vakantie bent, zelf een vervanger voor het bezorgen van de Dorpsketting. Redactie