1 en 2 november Stompwijk’92 10 jaar

De oprichtingsdatum van onze vereniging is 26 oktober 1992 zodat we inderdaad binnenkort tien jaar bestaan. We gaan dit op gepaste wijze vieren op vrijdag 1 en zaterdag 2 november a.s.
De festiviteiten worden gesplitst in drie delen:
-vrijdagavond een sportief festijn vanaf de A-jeugd in de hal van 19 tot 23 uur,
-zaterdag van 9 tot 15 uur is de jeugd (t/m B-junioren) aan de beurt,
-zaterdagavond is er een receptie gevolgd door een feestavond.
De feestavond op zaterdag 2 november fungeert dit jaar tevens als onze vanouds bekende medewerkersavond. Voor de sportievelingen die vrijdagavond willen meedoen aan het zeer gevarieerde sportieve programma liggen aanmeldingsfor-mulieren in de kantine. Je kunt ook klikken op www.stompwijk.nl als de zege-ningen van internet en E-mail U reeds deelachtig zijn. Verdere inlichtingen bij:
Chris Meulenbroek, Waterviolier 52, alhier, tel. 071-5803737. Voor deelname behoeft men niet perse lid te zijn van “Stompwijk 92. Ook op ZATERDAG-AVOND is er een speciale invulling van het programma. Er is dan gelegenheid tot optreden voor muzikale Stompwijkse mensen, voordrachtskunstenaars en/of andere amateurartiesten. Heeft U onvermoede talenten en wilt U eens graag bijv. met een groepje optreden, grijpt Uw kans in deze JAMSESSIE.
U kunt zich opgeven bij Gerda van den Bosch, Dr. van Noortstraat 12b, alhier, tel.071-5802729. Dat was het even voor dit moment. In de komende weken zullen wij nog enkele keren aandacht schenken aan de viering van ons tienjarig bestaan. Houdt in elk geval 1 en 2 november 2002 vrij in Uw agenda.
Hans Vreeswijk, secretaris “Stompwijk 92