14 september Bak bezet

I.v.m. het oefenen van de proefjes voor de onderlinge wedstrijd van 22 sept.
a.s. is de “kleine bak” a.s. zaterdag 14 sept. van ongeveer 10.00 uur tot 14.00 uur
bezet. Marian van Vliet